"Kina motverkar mänskliga rättigheter runtom i världen"
Cecilia Wigström. (Foto: riksdagens hemsida)


Cecilia Wigström har varit riksdagsledamot för Folkpartiet de senaste två mandatperioderna. Hon är även ledamot i OSSE-delegationen (Organisationen för säkerhet och samarbete), konstitutionsutskottet och krigsdelegationen, samt suppleant i utrikesutskottet och justitieutskottet. Nu har hon beslutat att inte ställa upp som kandidat i riksdagsvalet igen på grund av veckopendlandet, men hon hoppas däremot att bli invald till kommunfullmäktige i Göteborg och fortsätta sitt politiska arbete där.

Wigström säger att mänskliga rättigheter är sprungna ur den liberala ideologin, och att Folkpartiet alltid driver på för att mänskliga rättigheter ska tas upp i svenska kontakter med den kinesiska staten. Hon berättar att många folkpartister engagerar sig på olika sätt för att ständigt belysa övergreppen. 

– Många ser ju Kina som ett stort ekonomiskt under, men vi folkpartister påtalar alltid, inte bara i kontakter med Kina utan även i Sverige, att det här är faktiskt världens största diktatur, säger Cecilia Wigström.

Hon berättar att Folkpartiet jobbar för att frågan ska tas upp även lokalt i Göteborgs kommun där hon bor, då Göteborg har mycket samarbete med Shanghai. 

– Socialdemokraterna som styr Göteborg tycker inte att kommunen ska ta upp mänskliga rättigheter med de kineser vi haft kontakt med, de hänvisar istället till att det är en sak för UD. Men vi har alla ett ansvar att försöka påverka, menar Wigström.

Folkpartiet driver många frågor, såsom tibetanernas och uigurernas rätt till självbestämmande och att utöva sin religion och sitt språk. Hon nämner även Falun Gong-utövare som är en stor grupp av människor som förföljs i Kina. 

– Det är tankefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet som behövs i Kina. De måste lägga ned arbetslägren där människor sitter fängslade utan rättegång. Dödsstraffet är en väldigt viktig sak att förändra, det finns ett rättsosäkert domstolssystem som dömer människor till döden, vilket är ett straff som man aldrig någonsin kan ta tillbaka, det är ju fruktansvärt, säger Wigström.

Hon anser att det är väldigt viktigt att EU har en stark, gemensam linje i kontakter med Kina. Hon minns när Frankrike för några år sedan ville häva vapenembargot mot Kina.

– Det blev så tydligt hur Kina spelar ut olika länder mot varandra. De sade till tyskarna eller till fransmännen att ni kan bara komma in på våran stora marknad om ni säger att vi kan få köpa vapen. Jag tror att vi måste få ett ökat tryck emot Kina och då kan det främst göras genom den europeiska unionen.

Wigström tror att Kina, då de ger sig ut i andra länder, bidrar till den generella nedgång i världen i fråga om demokratifrågor som minskad pressfrihet och allmänna val som Freedom Houses index har visat på de senaste fyra åren. Hon är bekymrad över att diktaturer som Kina får viktiga positioner inom FN.

– Jag är väldigt orolig för vad som ska hända på lång sikt när Kina blir starkare ekonomiskt. Med en större ekonomi har man större makt. När den ekonomiska makten förskjuts österut, kommer de att motverka mänskliga rättigheter runtom i världen.