Kina kritiserar FN-organ för kraven på Gao Zhishengs frisläppande
Gao Zhisheng i Kina 2005, innan de värsta av hans svåra prövningar började. Foto: AFP/Getty Images)


En taleskvinna för Kinas Utrikesdepartement sade nyligen till FN:s människorättsgrupp att hålla sig borta från dess affärer beträffande den kände kinesiske advokaten Gao Zhishengs frihetsberövande.

Människorättsgruppen Freedom Now avslöjade i ett uttalande nyligen att FN:s arbetsgrupp rörande godtyckligt frihetsberövande hade krävt Gaos omedelbara frigivande.

FN:s arbetsgrupp hade sagt att den kinesiska kommunistregimen bryter mot internationell lag genom att frihetsberöva honom och underlåta att leva upp till ens ”de internationella minimistandarden för vederbörlig process”.

Ett brev från ordföranden i FN:s arbetsgrupp som krävde Gaos omedelbara frigivande hade vidarebefordrats till den kinesiska regimen den 6 juli 2010.

När den kinesiska regimen inte besvarade brevet kom FN:s arbetsgrupp med ett utlåtande om Gaos fall den 19 november 2010.

FN:s arbetsgrupp slog fast: ”I ljuset av de anklagelser som uttalats skulle arbetsgruppen ha välkomnat samarbete från (den kinesiska) regeringens sida. I avsaknad av all information från regeringen anser arbetsgruppen att den befinner sig i en position där den ska ge ett utlåtande om fakta och omständigheter i fallet, särskilt då de fakta och anklagelser som fanns i kommunikationen inte har motsagts av regeringen.

Utlåtandet fortsätter som följer: ”Frihetsberövandet av Herr Gao är godtyckligt eftersom regeringen inte har åberopat någon laglig grund som rättfärdigar hans förlust av friheten. Herr Gao har inte blivit formellt åtalad för något brott som lyder under kriminallagen eller någon annan kinesisk lag. Dessutom kan hans nuvarande frihetsberövande vara kopplat till handlingar för vilka han tidigare var fängslad; särskilt hans talan för förföljda religiösa grupper.”

Vid en presskonferens i Peking den 29 mars sade taleskvinnan Jian Yu att hon inte kände till detaljerna om Gaos fall och sade till FN att inte blanda sig i. Jian sade att FN:s människorättsmekanism skulle ”upprätthålla en objektiv och opartisk attityd och respektera Kinas juridiska suveränitet”.

Gaos hustru, Geng He, och deras två barn flydde från Kina i februari 2009 och fick asyl i USA:

Geng He kommenterade de ansträngningar som FN:s arbetsgrupp gjort för att få hennes make fri.

-Det har gått ungefär ett år sedan min make Gao Zhisheng försvann igen. Vi är mycket glada över att höra om FN-rapporten. Kina har påstått att de också styrs av lagen, men de får alltid advokater att försvinna och torterar sådana som min make som vill skydda lagen och kämpa för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att det internationella samfundet kan hjälpa mig att få hem min make!

Gao sattes i husarrest och fängsligt förvar under ett antal år efter att ha publicerat öppna brev som kritiserade den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong.

Kort efter att han publicerade ett öppet brev till den amerikanska kongressen i september 2007, vilket kritiserade den kinesiska regimen rörande flera frågor och krävde ett slut på förföljelsen av Falun Gong och en bojkott av Peking-OS 2008, fördes Gao bort. Han har varit mestadels i fängsligt förvar alltsedan dess.

Gao har inte hörts ifrån sedan april 2010. I februari 2009 släppte Gao en artikel som beskrev de 50 dagar av tortyr som han utstod år 2007. Den 10 januari 2011 publicerade nyhetsbyrån AP en redogörelse för den tortyren som Gao berättat i en intervju som han tilläts ge för AP i april 2010.

Förra veckan fick Gao priset Bindmans Law and Campaigning Prize i Storbritannien. Priset är ett erkännande av ”advokater eller aktivister som har bekämpat förtryck eller har kämpat för att utmana politiska klimat och uppfattningar”, enligt Bindmans webbsida. Hans hustru tog emot priset ¨å hans vägnar.

Översatt från engelska.