Kina installerar nästan 3 miljoner övervakningskameror
Övervakningskameror syns på många platser runt om i Kina. (NTDTV News)


Kinesiska myndigheter säger att allmänna säkerhetsministeriet har installerat mer än 2,7 miljoner övervakningskameror i de större städerna för att övervaka allmänheten och att man kommer utöka övervakningen till landsbygden. Vissa demokratiförespråkare är oroliga att detta kommer göra den redan dåliga situationen för personlig integritet i Kina ännu värre.

Allt fler kameror syns på allmänna platser runt om i Kinas större städer. Enligt en rapport från AP sparas det som spelas in på kamerorna på datorer och dessa bilder används av det kinesiska kommunistpartiet tillsammans med mjukvara för ansiktsigenkänning för att identifiera eftersökta eller ”politiskt känsliga” personer.

Wang, som är en datortekniker från Zhejiangprovinsen sade:
– Övervakningskamerorna har inte bara installerats på de större vägarna utan även på sidogator och i vissa stora byggnader i städer. De ser ut som TV-skärmar, men de är i själva verket övervakningskameror med hårddiskar. Någon tar hand om hårddiskarna och analyserar videoinspelningarna varje dag.

Wang sade även att den kinesiska polisen har installerat en massa dolda kameror, vilket får folk att känna det som om de är konstant övervakade av myndigheterna.
– Det finns en dold kamera som faktiskt kan rotera installerad i det övre vänstra hörnet av glaset på den bakre väggen i den affär jag arbetar i. Den der ut som en liten glödlampa och är svår att upptäcka eftersom den sitter bakom glas. Jag kunde inte ens se den förrän en vän berättade för mig om den. Det här är en allvarlig kränkning av medborgarnas privatliv. Myndigheterna kan inte garantera att några av dessa videos kommer hållas hemliga eller förstöras efter att de gåtts igenom, sade Wang.

Kinas allmänna säkerhetsministerium hävdar att kameror hjälper till att upprätthållla den allmänna ordningen. Polisen i London, där det finns 4,2 miljoner övervakningskameror, erkänner emellertid att kamerorna inte varit särskilt verksamma när det gäller att hålla lugnt i olika områden.

Gao Guangjun, en advokat som praktiserar i New York och tidigare undervisade vid China People’s Public Security University sade:
– De traditionella metoder som den kinesiska polisen använder för att upptäcka personer har kommit att bli allt mer ineffektiva. Det är mycket viktigt för dem att ta till sig ny teknologi som videokameror. Samtidigt har emellertid många integritetsfrågor blivit uppenbara. Alla vet att de kinesiska myndigheterna inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

Faktum är att säkerhetssituationen inte alls förbättrats i Kina sedan myndigheterna började installera stora mängder övervakningskameror 2003. Under perioden 2003-2007 har antalet brottsmisstänkta som gripits med godkännande av Kinas säkerhetsorgan ökat med 20 procent enligt officiell kinesisk statistik.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21162/