Kina inför tvåbarnspolitik
Kina kommer att tillåta alla par att skaffa två barn, meddelas det från partiledningens stora konferens, det femte plenumet. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)


Kina har mildrat sin familjeplaneringspolitik. Den tidigare ettbarnspolitiken görs nu om så att alla kinesiska par kan få två barn.

Planen presenterades under torsdagen, efter det femte plenumet, partiledningens stora konferens som hållits i dagarna.

Tvåbarnspolitiken är en ytterligare lättnad efter att man 2013 tillåtit par där den ena inte har några syskon att ha två barn.

Ettbarnspolitiken har lett till en snedvridning i Kinas könsfördelning, eftersom de flesta par av traditionella skäl vill ha en son. Dessutom är den på väg att skapa en svår obalans i Kinas åldersfördelning, som kommer att leda till brist på arbetskraft. Just åldersfördelningen angavs som ett skäl i det uttalande som centralkommittén gav via statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Kinas befolkningsproblem har redan börjat

Kinas ettbarnspolitik trädde i kraft 1980, som ett sätt att stävja befolkningstillväxten. Genomdrivandet av ettbarnspolitiken, med sena tvångsaborter och höga böter, har kritiserats internationellt.

Det är oklart om den nya politiken kommer att bidra till att öka födslotalen, dock. Jiang Quanbao vid Xi’an Jiantong-universitetet sade till Voice of America att många unga par i städerna troligen inte är intresserade av ett andra barn.

– Relativt sett kan nog folk på landsbygden vara mer intresserade, men många av dem får redan ha två barn, sade han.

19 lantliga provinser i Kina hade redan ett slags tvåbarnspolitik, där par tilläts skaffa ett andra barn om den första är en dotter, för att försöka rätta till obalansen i könsfördelningen. Det har annars varit vanligt att kinesiska mödrar valt abort om de har fått flickor, och det har dessutom förekommit handel med spädbarn, främst pojkar.