Kina har högst antal äldre personer i världen
Äldre kvinnor på väg till morgongymnastiken i Ditanparken i Peking. Kina har flest personer över 65 års ålder, 8.8 procent av den totala befolkningen. (Foto: AFP/Getty Images)


Kina har flest personer över 65 års ålder. Det är nästan 119 miljoner människor; 8,8 procent av den totala befolkningen. Antalet växer med 3,2 procent varje år, enligt nationell folkräkning.

Det mest befolkade landet i världen, känt för att ha stor tillgång till billig arbetskraft, gick in i en fas av åldrande befolkning 1999, säger Li Jiangguo, vice ordförande för Nationella folkkongressens ständiga kommitté, i sin rapport, ”Folkrepubliken Kinas lag till skydd för äldres rättigheter och intressen”, som publicerades nyligen.

Enligt beräkningar kan äldre personer komma att utgöra en sjättedel av hela befolkningen vid 2018 och en femtedel 2025, säger Li Baoku, ordförande för stiftelsen för Kinas åldringsutveckling enligt  People’s Dailys internationella upplaga.

En undersökning som gjordes av vice ministern för civila angelägenheter, Dou Yupe, visar att det tog Kina 18 år att nå en fas av en stadigt åldrande befolkning, efter det att ettbarnspolitiken infördes. I utvecklade länder har det tagit årtionden och i vissa fall till och med ett århundrade.

Problemet är större ute på landsbygden i Kina. Antalet åldringar på landsbygden är 1,69 gånger större än i städerna, säger Chen Yuyang, en av forskarna i projektet ”Forskning om åldrandeproblem på landsbygden i Kina”. Andelen äldre i städerna är 8 procent medan den är 18,3 procent på landsbygden.

När utvecklade länder började få en åldrande befolkning var bruttonationalprodukten (BNP) per person i allmänhet mer än 5 000 dollar och i vissa fall över 10 000 dollar. När Kina gick in i åldrandefasen var dess BNP per person 840 dollar och är för närvarande fortfarande under 4 000 dollar.

Traditionellt består det
kinesiska hushållet av flera generationer, vilket innebär att den yngre generationen tar hand om den äldre, men de senaste åren visar på en minskning. Ettbarnspolitiken sägs vara orsaken till detta.

Antalet äldre personer som inte bor med sina barn har ökat. Statistik för 2010 visar att minst häften i både städerna och på landsbygden inte bor med sina barn. Antalet äldre par som inte bor med sina barn på landsbygden är omkring 40 miljoner, och de svarar för 37 procent av åldringarna på landsbygden.

Enligt Lis rapport från 2010 försörjer fem arbetsföra personer en äldre person i Kina. 2020 kommer tre arbetsföra personer att försörja en åldring och 2030 är det nere på 2,5.

När ett par, som växt upp med ettbarnspolitiken, gifter sig måste de försörja fyra eller fler åldringar. För de flesta är det en mycket tung börda.

Kina står samtidigt inför utmaningen att välfärdstjänsterna är dåliga. Äldreomsorgen i Kina har plats för 1,8 procent av den åldrande befolkningen medan den i u-länderna kan tillgodose 5-7 procent, och i vissa utvecklingsländer 2 till 3 procent.

Pensionssystemet i Kina är fortfarande i sin linda. Många äldre personer, framför allt de på landsbygden, har ingen pensionsplan. People’s Dailys utlandsupplaga skrev 19 maj att 73 miljoner människor på landsbygden är utan pension.

Nyligen gjordes en studie om mental hälsa av institutet för psykologi vid Kinesiska vetenskapsakademin där man undersökte 4 945 äldre personer i 29 städer. Det var första gången som en sådan undersökning om äldre personer har gjorts.

Resultatet visar att 39,86 procent av stadsbefolkningen lider av depressionsproblem. Studien visar också att problemet blir värre med åldern.

Översatt från engelska.

Kinesisk originalversion.