Kina har flest utbildade sjömän i världen


Kina har för närvarande 1,55 miljoner sjömän, vilket är flest i världen. I landet finns 37 sjöfartsskolor och institutioner på olika nivåer. Kina är även nummer ett i världen när det gäller kapaciteten att utbilda inom sjöfart, och man lär ut ett mängd olika arbeten på olika sorters båtar.

Enligt en nyhetsrapport från den första nationella samlingen för sjöfartsutveckling på Xinhua.net sade Liu Gongchen, biträdande chef för marina säkerhetsfrågor inom transportministeriet, att Kina har 510 000 personer utbildade för tjänstgöring till havs och över en miljon utbildade för tjänstgöring på floder. Det finns även 170 000 högre utbildade sjömän för havsgående fordon. Den allmänna kvaliteten på sjömän är dock inte hög. På den internationella arbetsmarknaden för sjömän är Kina bara på fjärde plats vilket motsvarar fyra procent av marknaden. Seafarers International Research Centre förutspår att det år 2015 saknas 27 000 högre utbildade sjömän på den globala sjöfartsmarknaden.

Chefen för sjöfartsbyrån, Li Enhong, sade att det finns 12 högskolor, 13 yrkesgymnasier och 12 högstadieskolor som erbjuder sjöfartsutbildning i Kina. I fjol utbildades över 17 000 personer.

Li sade att det finns fler än 50 professionella utbildningsorganisationer som erbjuder mer än 7000 utbildningar för sjömän. Man utbildar över 200 000 personer om året. Utbildningskapaciteten är högst i världen.

Enligt uppgift utbildar även transportdepartementet lantbrukare, fiskare och demobiliserade soldater till att bli sjömän för att hjälpa dem att klara försörjningen. På senare år har man fortbildat över 30 000 fiskare till besättningsmän, stewards och maskinrumsarbetare.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-24/69667.html