Kina har fler studenter utomlands än något annat land
Studenter guidas runt vid Humboldtuniversitetet 2011. En färsk rapport visar att Kina har flest utbytesstudenter i världen. (Adam Berry/Getty Images)


En utlandsstudent av sju i världen är från Kina. Landet är nu nummer ett när det gäller internationella studenter, enligt en färsk rapport från Center for China and Globalization (CCG) och Chinese Academy of Social Sciences.

2011 var antalet kineser som studerar utomlands 339 700, nästan 17 gånger mer än för ett decennium sedan.

Nästan hälften av dem återfinns i USA. 2010 hade Kina passerat Indien och blev landet som har flest studenter i USA, enligt en rapport från UNESCO. För närvarande är 22 procent av alla internationella studenter i USA från Kina.

Sedan slutet av 1970-talet har två miljoner kineser studerat utanför sitt eget land, sade Wang Boqing, grundare till och chefskonsult för MyCOS, Kinas konsultföretag inom utbildning, som citerar statistik från Kinas utbildningsministerium. 

Sedan 2011 finansieras 92 procent av dessa studenters studier privat, enligt CGG:s rapport.

Wang Huiyao, chef för CCG, berättade för statliga medier i Kina att trenden att studera utomlands fortsätter att växa.

Brist på tillit till utbildnings- och antagningssystemen är den största orsaken varför kineserna skickar sina barn utomlands, sade Xiong Bingqi, biträdande chef för Shanghai Jiaotong University News Center.

Xiong påpekar att det västerländska utbildningssystemet fokuserar mer på personlig utveckling och respekt för studenternas åsikter, och att detta står i motsats till utbildningssystemet i Kina.

– Utbildning i Kina tvingar dig att träda in på samma bana som eliten. Utbildning i andra länder erbjuder ett brett urval av modeller, där barnen själva kan ta reda på vilka de är, följa sina drömmar och bli en självständig person, sade Xiong.

”Föräldrar oroar sig för att skolorna endast vill tjäna pengar, och gör deras barn inkompetenta,” stod det i en opinionsartikel i Voice of China, som publicerades efter att rapporten hade släppts.

Översatt från engelska.