Kina har börjat censurera sms
China Mobile i Shanghai har meddelat att man kommer censurera sms och skicka vidare olämpliga meddelanden till polisen. (Foto: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


China Mobile, den största mobiloperatören i Kina, sade nyligen att man censurerar sms baserat på en lista med nyckelord som myndigheter för allmän säkerhet skapat. En användares sms-konto kan stängas ner om innehållet i ett sms bedöms som ”oanständigt” eller med ”sexuellt innehåll”. Människorättsförespråkare och advokater sade att denna hantering är olaglig och bara ett försök från de kinesiska myndigheternas sida att utöva censur.

Sms-funktionen har stängts av i mer än 70 000 telefoner i Shanghai, enligt Hongkongbaserade Apple Daily. En anställd vid China Mobile i Shanghai sade till Epoch Times den 19 Januari att vissa mobilanvändare vars sms-tjänst stängts av kommit till företaget för att få det öppnat igen.

Företaget har utfärdat order om hanteringen av dessa krav, enligt en artikel i Shanghai Youth Daily den 16 januari: 
”Personen i fråga måste gå till säkerhetsmyndigheterna för att verifiera innehållet i de aktuella meddelandena”.

Chen Shuwei, en människorättsaktivist som är kunnig inom telekommunikation, sade till Epoch Times: 
-Enligt kinesisk lag har mobilföretaget ingen rätt att övervaka innehållet i textmeddelanden. Inte ens säkerhetsmyndigheter får övervaka meddelanden om det inte bevisats att användaren brutit mot lagen.

Chen sade att det finns tre skäl varför denna sms-övervakning är illegal. För det första baseras det på antagandet att alla som skickar ett sms bryter mot lagen. För det andra är det inte brottsligt att ett sms har sexuellt innehåll om det är mellan två samtyckande vuxna. För det tredje är China Mobile inte en polisiär myndighet och har därmed ingen rätt att övervaka sms.

Hu Yiming, en skribent från Hubei som ofta publicerar på internet, sade att skämt med sexuella anspelningar var populärt att skicka vidare via sms i början av 00-talet, men att det sedan dess blivit omodernt.

Det verkliga skälet bakom myndigheternas censur är att filtrera politiskt känslig information. De är rädda för att allmänheten ska använda mobiltelefoner för att förmedla politiska meddelanden, enligt Hu

Advokaten Xie Yanyi från Peking sade till Epoch Times: 
– Oavsett vad man anger för skäl borde processen följa lagen och godkännas av allmänheten. Det borde genomgå en lagstiftningsprocess och debatteras av medborgarna: Vad är definitionen på ”sexuellt innehåll”? Vilka hemsidor anses pornografiska. Vilket slags innehåll behöver övervakas? Denna censur är en kränkning av mobilanvändarnas rättigheter.

Wan Dongfeng, som arbetar inom teknologisektorn i Peking, sade:

– Det är mycket tydligt att begränsningen av sexuellt innehåll i meddelanden bara är en ursäkt. Myndigheternas verkliga mål är att fullständigt kontrollera internet och mobilkommunikationen i Kina. 

Han tillade:

– Vi brukade tycka synd om nordkoreanerna. Nu är det Kina som lär sig av Nordkorea och går till och med längre i vissa fall!

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28532/