Kina försöker öka förtroendet för kinesiskt mjölkpulver
En tågpassagerare i Hongkong stoppar in mjölkpulver i en kasse som han försöker föra in i Kina. I Hongkong och Taiwan och i flera andra länder råder begränsning på köp av mjölkpulver. (Getty Images)


Folkrepubliken Kinas statsstyrda språkrör Xinhua rapporterade den 1 juni att statsrådet ska vidta åtgärder för att se till att den bröstmjölksersättning som produceras i landet är säker, för att öka folks förtroende för de inhemska märkena. Indirekt innebär det att den kinesiska regimen inser att spridningen av kontaminerad mjölk har blivit ett allvarligt och utbrett problem i Kina.

2002 förbjöd EU import av mjölk och mjölkprodukter från Kina efter att de hade visat sig inte leva upp till livsmedelssäkerhetsstandarder. 2008 utökade man detta genom att kräva att livsmedel som importeras från Kina och innehåller mer än 15 procent mjölkpulver ska testas innan det får komma in i något EU-land. Många länder och regioner runt om i världen har sedan dess infört förbud mot import av kinesiska mejeriprodukter, bland annat Burma, vars regim traditionellt har stöttats av det Kinesiska kommunistpartiet.

I början av april i år gick tidningen Nanfang Daily och Guangzhous mödranätverk ut med en undersökning på nätet, där man frågade mödrar om vilket mjölkpulver de ansåg vara säkert. Enligt resultatet ansåg 93,1 procent av kinesiska mödrar att importerade märken var säkrare än de inhemska, och bara 9,6 procent sade att de kände sig lika trygga med importerade och inhemska märken. Ingen trodde att inhemska märken var säkrare.

Undersökningen visade även att bara 2,6 procent fortfarande köpte inhemskt producerat mjölkpulver. Över 80 procent köpte importerade märken från Hongkong, Macao eller andra utländska källor, och resten valde troligen att amma helt och hållet och undvika bröstmjölksersättning.

Ökningen av efterfrågan på utländska märken har skapat brist på bröstmjölksersättning i Hongkong, något som till sist ledde till att man införde en begränsning på hur mycket mjölkpulver man fick föra ut ur Hongkong, nämligen 1,8 kg.

China Times rapporterade att många fastlandskineser har börjat resa till Taiwan för att köpa mjölkpulver sedan begränsningarna i Hongkong infördes. China Times citerade Phoenix Satellite Television, som rapporterade att det från Taiwan rapporterats om hur fastlandskineser i grupp besökt apotek i Taiwan för att köpa mjölkpulver, och att varje besökare köpte minst fyra burkar.

Situationen gäller dock inte bara Hongkong och Taiwan. Kineser köper mjölkpulver över hela världen och skickar till Kina.

World Journal rapporterade att kineser som bor i USA på senare år har börjat köpa upp stora mängder mjölkpulver som de skickar till sina släktingar i Kina. Ibland har man rentav tömt butiker helt på pulver. Så även snabbköpskedjor över hela USA har börjat begränsa hur mycket mjölkpulver man får köpa, till mellan fem och tolv burkar per gång.

Nya Zeelands regering har också infört begränsningar, där man bara låter registrerade exportörer exportera mjölkpulver. Detta gäller från september 2012, enligt Nanfang Daily.

Från och med början av det här året har begränsningar på köp av mjölkpulver dykt upp i ännu fler länder.

Holländska snabbköp, varuhus och apotek införde liknande begränsningar tidigare i år. Där fick varje kund bara köpa mellan en och tre burkar per gång.

I slutet av januari införde Tysklands stora apotekskedjor, såsom DM och Rossmann, regler som innebar att kunder måste visa ID-handlingar för sina barn för att få köpa mjölkpulver, och bara max tre påsar per person.

I februari begränsade Australiens större snabbköp och hälsokostaffärer köpen till fyra burkar bröstmjölksersättning per köp.

I början av april var det flera stora snabbköpskedjor i Europa som vidtog åtgärder för att stoppa stora inköp av bröstmjölksersättning.

Dessa begränsningar har resulterat i att onlinehandeln med utlandet för att komma över mjölkpulver har ökat kraftigt. 2012 växte nätköpsvinsterna från utländska märken för producenten Alibaba Group med 117 procent, medan inhemska produkter bara växte med 64,7 procent. Mjölkpulver var även den populäraste produkten att köpa via nätet i Kina.

Översättning av Irene Luo. Research av Sunny Chao.

Skriven på engelska av Shu Yan Tan.

Översatt från engelska