Kina förnekar statistik över organtransplantationer
Manfred Nowak kräver att Kina förklarar den dramatiska ökningen av organ för transplantationer i samband med ytterst få kända donationskällor. (Foto: AFP/Fabrice Coffrini).


I en FN-rapport från i år kräver Asma Jahangir Jahangir, FN:s särskilda rapportör om tros- och religionsfrihet, och Manfred Nowak, FN:s särskilda rapportör om tortyr, att Kina förklarar den dramatiska ökningen av organ som använts för transplantation mellan 2000 och 2005 samt skillnaden mellan de många transplantationerna och de förhållandevis få kända donationskällorna.

Den kinesiska regeringen svarade att man inte hade någon statistik över antalet transplantationer mellan 2000 och 2005.

FN-tjänstemännen påpekade att förföljelsen av Falun Gong var som mest brutal mellan 2000 och 2005. Denna period sammanfaller med den kraftiga ökningen av organtransplantationer i Kina.

I rapporten står även att FN hört påståenden att 60 000 transplantationer ägt rum mellan 2000 och 2005, alltså i snitt 10 000 per år.


Shi Bingyi, biträdande chef för transplantationsadelningen av Chinese Medical Association sade att mer än 90 000 transplantationer ägt rum i Kina.  (Foto: Jian Kang Bao)

Shi Bingyi, biträdande chef för transplantationsadelningen av Chinese Medical Association sade att mer än 90 000 transplantationer ägt rum i Kina. (Foto: Jian Kang Bao)

Under 2005 kom ungefär en halv procent av transplantationsorganen från patienters släktingar. 2006 fanns det nio fall där donatorer dött och donerat organ till andra än släktingar. Uppskattningsvis 1 770 personer avrättades under 2005 av de 3 900 som dömdes till döden samma år. Det har hävdats att skillnaden mellan antalet transplantationer och de tillgängliga källorna står att finna i organstöld från levande Falun Gong-utövare.

Enligt en kanadensisk specialundersökningsgrupp kunde minst 40 000 av de 60 000 transplantationerna mellan 2000 och 2005 inte förklaras med kända källor. Den kinesiska regimen har inte gett någon förklaring.

I ett svar på FN-rapporten förnekade den kinesiska regeringen att man har någon officiell statistik om organtransplantationer mellan 2000 och 2005.

En artikel år 2006 på China Organ Transplantation Web citerade professor Shi Bingyi, biträdande chef för transplantationsavdelningen på Chinese Medical Association, som sade att över 90 000 transplantationer skett i Kina. Den kanadensiska undersökningsgruppen uppskattade att 60 000 av dessa ägde rum mellan 2000 och 2005.

Den kinesiska regeringen sade att siffran 90 000 som rapporterats av China Organ Transplantation Web och Health Journal var ”ett misstag”. Man hävdade att professor Shi förnekat siffran under en intervju med BBC i januari 2007.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-8/73169.html