Kina bygger militärbas i Nordafrika
Kina bygger nu en militärbas på Afrikas horn för att utvidga sin militära räckvidd. Sjömän i den kinesiska flottan ombord på en missilfregatt i Manila den 13 april 2010. (Foto: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


Kina bygger en militärbas i Djibouti på Afrikas horn, för att öka sin militära räckvidd och skaffa en strategisk plats längs en viktig handelsväg.

– För närvarande har konstruktionen av infrastruktur för logistik inletts och Kina har skickat arbetskraft till Djibouti, sade kinesiska försvarsdepartements talesman, överste Wu Qian, vid en pressträff den 25 februari.

Enligt Qian ska basen huvudsakligen användas för logistiskt stöd. Kinesiska regimen ska använda den för att eskortera fartyg genom Adenviken utanför Somalias kust, samt för ”fredsbevarande och humanitära ändamål”. Men enligt andra höga kinesiska militärer kan basen ha helt andra syften i slutänden.

En generalmajor i den kinesiska militären uppmanade nyligen till att Kina ska begränsa USA genom att angripa det ekonomiskt, att det är så man kan ”kontrollera Amerikas livsnerv”.

Uppmaningen kom från generalmajor Qiao Liang, professor på folkets befrielsearmés nationella försvarsuniversitet, i en debatt på China Military Online, arméns officiella språkrör.

Liang sade att det är viktigt att Kina fäster strategisk vikt vid stora farleder och handelsvägar, som Sydkinesiska sjön, Malackasundet, Hormuzsundet i Omanviken, och längs järnvägen mellan Kina och Pakistan.

Militärbasen i Djibouti är strategiskt placerad vid Bab el-Mandeb, ”tårarnas port”, sundet mellan Adenviken och Röda havet. Ungefär 3,2 miljoner fat olja passerar där varje dag.

Liang är en av två officerare i folkets befrielsearmé som 1999 skrev boken ”Unrestricted Warfare”. Den har blivit vägledande för Kinas användning av okonventionell krigföring – från valutamanipulation till cyberattacker.

I en debattartikel nyligen, som handlade om långsiktig strategi för att kontrollera viktiga platser med högt geopolitiskt värde, säger han: ”För att effektivt begränsa USA ska andra länder, i sina strategier, tänka mer på hur man begränsar kapitalflödet till USA”.