Kina bordlägger införandet av grön BNP
Förorenat vatten och vattenlevande växter i Qinhuaifloden den 4 juli i Nanjing, Kina. De lokala myndigheterna säger att vattenförsörjningen för 200 000 personer i länet Shuyang i Jiangsuprovinsen stoppades i över 40 timmar efter att en flod i området förgiftats av ammoniak och kväve. (Foto: China Photos/ Getty Images)


Enligt BBC avslöjade en kinesisk tjänsteman att publicerandet av landets rapport om grön BNP har bordlagts på obestämd tid. Det här är det direkta resultatet av oenighet mellan det statliga miljöskyddskontoret och den nationella statistikbyrån samt provinsregeringar som satt press på de två myndigheterna.

I ett uttalande i Pekings medier säger tjänstemannen Wang Jinnan från miljöskyddskontoret att grön BNP-rapport endast har publicerats för 2004. Rapporterna från de påföljande åren kommer samtliga att försenas i det oändliga, menar han. Årets rapport fördröjs på grund av en tvist om rapportens innehåll och om vilka metoder som använts vid publikationen.

Xie Fuzhan, chef för nationella statistikbyrån, har tidigare sagt: ”Eftersom det inte finns någon internationell standard för kriterier för grön BNP och då ingen annan nation använder sig av liknande räkenskaper, kan siffrorna inte publiceras eller kontrollräknas.”

Detta uttalande kontrades av Wang Jinnan:

”Grön BNP är en förkortning som media och samhället använder sig av, men essensen i grön BNP skiljer sig inte från vad som generellt ses som allmänt ansvar för miljö och ekonomi.”

Han anser att det inte borde vara några problem med rapportens terminologi. Det är första gången som en tjänsteman från statliga miljöskyddskontoret svarat på den nationella statistikbyråns kritik.


En kinesisk buss släpper ut giftiga avgaser på en motorväg nära staden Yueyang i Hunanprovinsen. Varje år går 750 000 av Kinas invånare en för tidig död till mötes på grund av föroreningar, visar en undersökning som nyligen togs bort ur en rapport från Världsbanken efter påtryckningar från Peking. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

En kinesisk buss släpper ut giftiga avgaser på en motorväg nära staden Yueyang i Hunanprovinsen. Varje år går 750 000 av Kinas invånare en för tidig död till mötes på grund av föroreningar, visar en undersökning som nyligen togs bort ur en rapport från Världsbanken efter påtryckningar från Peking. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Ytterligare en anledning till att rapporteringen avstannat är att några lokala tjänstemän har utövat påtryckningar på de två departementen, påpekar Wang. ”En del tjänstemän är känsliga för siffror. Tidigt år 2005 började cirka tio provinser att kalkylera för en preliminär grön BNP. Somliga provinser bad till och med miljöskyddskontoret och statistikbyrån att inte avslöja resultaten. De pressar oss.”

Wang säger att många tjänstemän på lokal nivå fortfarande lägger större vikt vid traditionell BNP. Ifall miljökostnaderna räknades av skulle den ekonomiska tillväxten i vissa områden minska dramatiskt. Därför motsätter de sig så kraftigt grön BNP.

Kinas officiella kommunistiska media Xinhua News Agency, avslöjade att siffrorna för grön BNP 2005 var sammanräknade och hade överlämnats i slutet av 2006. Kostnaderna för miljöförstörelsen var högre än år 2004. Rapporten innefattade även statistik över miljöskador i olika provinser och självständiga regioner.

Xinhua berättade att statistikbyrån ansåg att rapporten enbart skulle ge det statliga rådet någonting att referera till, särskilt de specifika siffrorna från olika områden. Miljöskyddskontoret anser emellertid att rapporten bör publiceras för allmänheten så som var fallet med årsrapporten 2004.

Se NTDTV:s nyhetsinslag: China” target=”_blank”>här.