Kina backar från löftet att hjälpa åldrande ensambarnsföräldrar
Petitionärer sitter utanför hälso- och familjeplaneringskontoret i väntan på att få lämna in klagomål för att få mer hjälp av staten under ålderdomen. (Foto: 64tianwang/United Daily News)


För att få med sig folket när regimen införde ettbarnspolitiken på 80-talet lovade partiet att vara ett stöd på ålderns höst. Men för många äldre ensambarnsföräldrar har det visat sig vara ett tomt löfte.

Den 18 april reste omkring 1 700 ensambarnsföräldrar till landets hälso- och familjeplaneringskommissions huvudkontor i Peking för att ansöka om mer socialt stöd, rapporterar Lianhe Zaobao, en kinesiskspråkig singaporeansk dagstidning. På kravlistan fanns bland annat att det skulle inrättas en byrå som fungerar som juridisk garant (sjukhus och äldreboenden tar för närvarande inte emot gamla som inte har barn som juridisk garant) samt en höjning av det statliga stödet till familjer som mist sitt enda barn.

Men redan dagen efter började säkerhetstjänstemän föra de klagande föräldrarna till ett utomrättsligt häkte, ett så kallat ”svart fängelse”. Den 20 april fanns inte någon kvar utanför hälso- och familjeplaneringens huvudkontor, enligt 64tianwang.org, en webbsida som följer människorättsfrågor i Kina. Rättssökande kineser, ”petitionärer”, som hamnar i ett svart fängelse blir oftast kvarhållna, och inte sällan torterade eller misshandlade. De kan bli sittande allt från några dagar till flera månader, innan de skickas tillbaka till sina hemstäder.

– Vi var laglydiga medborgare som följde den rådande politiken, nu behandlas vi som hundlortar, sade en kvinna till Lianhe Zaobao innan hon sattes på en buss av säkerhetstjänsten.

– Fastän vi har följt standardförfarandet för petitioner blir vi fortfarande förtryckta, sade Zhao Ming, en petitionär som lyckats undgå att arresteras, i ett samtal med New Tang Dynasty Television (NTD).

– Regimen borde tänkt på konsekvenserna för en familj som förlorar sitt enda barn redan från början, när de införde ettbarnspolitiken, sade en kvinna från Tianjin som kallade sig Hai Qin.

Regimens ståndpunkt i familjeplanering och äldreomsorg har långsamt förändrats genom åren.

1985 löd deras slogan: ”Familjeplanering är bra, staten kommer att ta hand om dig när du blir gammal”.

1995 hette det: ”Familjeplanering är bra, staten tillhandahåller äldreomsorg”.

Efter ytterligare tio år blev det: ”Bli inte beroende av staten när du blir gammal”.

År 2012 hade det förändrats till: ”Uppskjuten pension är bra. Ta hand om dig själv när du blir gammal”.

Regimen övergav formellt ettbarnspolitiken till förmån för tvåbarnspolitiken i januari i år. Ändå tror många experter att förändringen kanske ändå inte får den avsedda effekten att vända på trenden med krympande arbetskraft och en snabbt åldrande befolkning.

Dyster ålderdom för kineser som förlorar sitt enda barn

Ettbarnspolitikens pris – skolor ombyggda till ålderdomshem