Kina anklagas för att ha spionerat på flygvärdinna
En Falun Gong-utövare som var anställd på Australiens största flygbolag, Qantas, omplacerades efter att ha blivit deporterad från Kina. En representant för Falun Gong i Australien sade att hon förmodligen hade blivit måltavla för spioner. (Foto: James Burke / Epoch Times)


En anställd på flygbolaget Qantas, Australiens största flygbolag, förflyttades från sitt arbete efter att ha blivit deporterad från Kina för att hon utövar Falun Gong. Hon var sannolikt utsatt för kinesiska spioner, säger en representant för Falun Gong i Australien.

John Deller, talesman för New South Wales Falun Dafa-förening, sade att Falun Gong-utövaren Sheridan Genrich, en flygvärdinna hos Qantas, stoppades och förhördes innan hon visiterades under en mellanlandning i Peking.

– De hade redan utsett henne till måltavla så de måste ha känt till att hon var en Falun Gong-utövare, sade han till Epoch Times.

Sheridan Genrich, vars ärende behandlas av arbetsdomstolen (Fair Work Tribunal) i Australien, berättade under utfrågningen att hon skiljdes ut från resten av besättningen, förhördes om sin tro och blev tillsagd att aldrig komma tillbaka, för annars skulle det bli ”allvarliga konsekvenser”, rapporterade News Limited .

Genrich har varit flygvärdinna hos Qantas sedan 2001, och enligt hennes försvarare, ”gjort en utmärkt arbetsinsats”. Genrich omplacerades efter incidenten i Peking, hon togs bort från långdistansflygningarna och degraderades till ett lägre betalt arbete.

Att hon kvarhölls och därpå utvisades bör vara direkt orsakat av att kinesiska agenter arbetar i Australien, sade Deller

– Det kinesiska konsulatet, och hela dess nätverk i Australien, övervakar människor som utövar Falun Dafa, så det är ganska lätt för dem att få information om människor som utövar och det är tydligt att de riktade in sig på henne, sade han.

Enligt News Limited sade Genrichs juridiska ombud, Shane Prince, till arbetsdomstolen att Genrich vill bli återinsatt på internationella linjer och bli kompenserad för förlorad lön samt hävdade att Qantas har orättvist diskriminerat henne.

Qantas hävdar att internationell besättning måste kunna resa överallt och att Genrichs deportation numera förhindrar henne från att uppfylla detta krav.

Detta trots rapporter om att det finns undantag, bland annat en taiwanesisk flygvärdinna som är undantagen från att flyga på Qantas linjer till Kina.

Qantas advokat Rachel Bernasconi berättade för arbetsdomstolen att Genrich på flygningen hade med sig boken Zhuan Falun, vilken innehåller Falun Gongs undervisning, och tidningen Epoch Times, känd för att vara kritisk mot den kinesiska regimen, rapporterade News Limited.

Qantas hävdar att Sheridan Genrich borde ha känt till att dessa var olagliga i Kina och att det stipuleras i besättningens handbok att besättningen inte kan ”förmedla” tidningar i tjänsten.

Genrich medgav att hon haft dessa i sitt bagage men sade att tidningarna var presenter till vänner som hon trodde skulle vilja veta vad som hände utanför Kina.

Deller sade att det är allmänt känt att Falun Gong och dess material förbjöds av Kinas kommunistparti men att det är felaktigt att påstå att Falun Gong och dess material är olagligt.

– Falun Gong är inte olagligt i Kina. Folkkongressen måste stifta lagar för att göra något olagligt och de har inte gjort det när det gäller Falun Gong, sade Deller, ordförande för Falun Dafa-föreningen.

Deller sade att enligt kinesisk lag och den kinesiska konstitutionen har människor i Kina rätt till religionsfrihet och yttrandefrihet.

– Det är faktiskt förföljelsen av Falun Gong som är olaglig, sade han.

Förföljelsen av Falun Gong som inleddes 1999 av dåvarande ledare Jiang Zemin fortsätter under den nu styrande kommunistregimen och drivs av ett utomrättsligt kommando kallat 610-byrån.

– Den arbetar utanför regeringens kontroll, utanför det juridiska systemet och utanför alla den kinesiska regeringens rättsliga instrument, sade han.

Deller var besviken på Qantas för att de bugar inför det kinesiska kommunistpartiet och inte står upp för australiska värderingar.

– Hon [Genrich] bör ha rätt att behålla sitt jobb och leva enligt australiska principer och friheter medan hon tillfälligt besöker ett land som en Qantas-anställd, sade han.

Deller sade att Falun Gong är en traditionell kinesisk meditations- och övningsmetod med de grundläggande principerna sanning, godhet och tålamod.

– Bara i Kina förföljs människor som försöker vara goda människor. I Taiwan bor också kinesiska människor men där är Falun Gong uppskattat som en värdefull och sann del av kinesisk kultur, sade han.

Genrichs fall behandlades av arbetsdomstolens kommissionär Frank Raffaelli, som har senarelagt sitt beslut i ärendet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41973/