Kina aktivt i kapplöpningen om Sydamerikas litium
Elektriska Tesla-bilar om ska användas som taxibilar presenteras i Paris. Det litium som finns i bland annat elbilars batterier blir nu allt mer eftersökt internationellt. (Foto: Bertrand Guay/AFP/Getty Images)


Ett kinesiskt företag sägs vara nära att köpa sig ett stort ägande i ett chilenskt företag som utvinner litium. Det är ett av de senaste dragen i en global tävling om att kontrollera det viktiga ämnet, som bland annat används till batterier i elbilar.

Långt in i Atacamaöknen i Chile utvinner kemiföretaget SQM litiumklorid från underjordiska salthaltiga källor. Denna litiumklorid raffineras senare till ämnen som behövs för att tillverka litiumbatterier. I denna avlägsna del av Sydamerika, formad genom miljontals år av utlakning från Anderna, finns en femtedel av världens kända litiumtillgångar.

I Chile finns världens nästa största litiumresurs – efter Bolivia. Att de chilenska fyndigheterna är så intressanta beror på att Chile har kunskapen för att utvinna ämnet och logistiken för att kunna transportera det vidare. Utvinning i det höglänta Bolivia skulle kräva enorma investeringar.

På senare tid har kineser visat ett allt större intresse för anläggningarna i Chile, vilket visar att Kina vill säkra tillförseln av litium, som är ett mycket viktigt material för den högteknologiska industrin. Litium är ett av de viktigaste ämnena för den nuvarande batteriteknologin. Litium-Ion batterier är effektiva och har blivit den mest populära typen av batterier till exempelvis hemelektronik och elbilar.

Kinesiskt företag köper Yahoos mark i Silicon Valley

En ägarpost i den chilenska litiumutvinnaren SQM är nu ute till försäljning genom en indirekt aktieägare. Investmentföretaget Pampa Calichera är en viktig ägare av SQM och ägs delvis i sin tur av Oro Blanco, ett företag som nu säljer sina andelar till högstbjudande. På detta sätt kan en penningstark aktör indirekt bygga upp kontroll över SQM.

Det kinesiska företaget CITIC CLSA Capital Markets uppges nu ha ett stort intresse i att köpa Oro Blancos andelar – och på det sättet skaffa sig kontroll över tillgångarna av litium i Chile. Förberedelserna för ett kinesiskt övertagande verkar redan vara gjorda. Förra månaden meddelade Chiles gruvminister Aurora Williams att landet inte kommer att stoppa ett utländskt övertagande av SQM.

Tävlingen kring SQM ska ses som en del av en världsomfattande tävling om att kontrollera litiumtillgångarna. Priset på högvärdigt litium, importerat till Kina, har gått upp med 42 procent under det senaste halvåret. Under samma period har värdet på litiumrelaterade företag ökat på de internationella börserna.

En förklaring till de stigande litiumpriserna är det stora behovet från tillverkning av elektriska fordon. Elons Musks Tesla Motors förbereder till exempel nu att starta sin enorma batterifabrik i Nevada.

Rapportering av Fan Yu

Kina gör anspråk på den globala guldmarknaden