Kidnappad dödad i gisslandrama


Militären i Nigeria har gjort ett försök att frita gisslan som kidnappats av nigerianska rebeller som slog till mot den utländska oljeindustrin natten till i dag. En oljearbetare dödades och en skadades svårt av de sammanlagt sju tillfångatagna under fritagningen, rapporterar Reuters. Fem befriades.

Minst två av kidnapparna ska också ha dödats.

Det framgick inte omedelbart i vilka länder den dödade och den skadade oljearbetaren hör hemma.

Oljearbetarna jobbade för det italienska oljebolaget ENI men två av de kidnappade är finländare. Finlands utrikesdepartement uppger dock för nyhetsbyrån FNB att båda finländarna är oskadda.

Övriga kidnappade uppges vara en italienare, en britt, en filippinier, en polack och en rumän.

Arbetarna rövades bort från ett fartyg som arbetade med produktion till havs utanför Nigerias kust. Tio beväpnade män anföll under natten fartyget, som hade 83 besättningsmedlemmar, de flesta utlänningar.

Fartyget, en stor tanker med anläggningar för hantering av råolja och gas, ligger för ankar drygt fem mil ut i havet från floden Nigers delta. Kidnapparna tog sig dit i flera båtar.

Många oljearbetare, de flesta utlänningar, har kidnappats i Nigeria i år. Nästan alla har frigetts oskadda efter utbetalning av lösesummor. I augusti dödades dock en nigeriansk arbetare av soldater som försökte frita honom.

Kidnappningarna är ett av många symptom på den förvärrade situationen i Nigerdeltat, ett enormt våtmarksområde med stora oljefyndigheter.

Sedan fem år plågas Nigeria av människorov i en sådan omfattning att hundratals utlänningar inom oljeindustrin har lämnat landet. Produktionen av olja har krympt på grund av våldet.