KGB-agent anklagad för mordet på Litvinenko
Chefen för den brittiska åklagarmyndigheten (CPS) Sir Ken Macdonald (höger) och chefen för CPS:s kontraterrorism Susan Hemming gör ett uttalande i London den 22 maj angående fallet med den före detta ryska agenten Alexander Litvinenko, vars mystiska mord med radioaktiv förgiftning har orsakat ansträngda band mellan London och Moskva. (Foto: Clara Molden/AFP/Getty Images)


Åklagare kräver att den före detta KGB-agenten skall utlämnas från Ryssland för att åtalas för mordet på Alexander Litvinenko.

Yrkandet har fullt stöd från Downing Street och kommer troligen att öka de redan ansträngda diplomatiska spänningarna mellan Storbritannien och Ryssland.

Storbritanniens chefsåklagare Sir Ken Macdonald sade: ”Jag har idag beslutat att bevisen som polisen har skickat oss är tillräckliga för att väcka åtal mot Andrey Lugovoy för överlagt förgiftningsmord på Litvinenko.”

”Jag har vidare beslutat att åtalet av detta fall skulle entydigt vara i samhällets intresse.”

Sir Ken beskrev brottet som ”extremt allvarligt” och sade att han hade beordrat advokater att begära en snar utlämning av den förre ryske KGB-agenten Andre Lugovoy till Storbritannien.

Litvinenko dog i november 2006 av radioaktiv förgiftning i London .

”Han upptäcktes ha fått i sig en dödlig dos av Polonium 210, ett mycket radioaktivt ämne,” sade Sir Ken.

”Under sin svåra dödliga sjukdom och hans dödsfall har Metropolitan Police Service i London lett en noggrann undersökning om vad som ägde rum.”

Denna undersökningsprocess – som fick Scotland Yards personal att åka till Ryssland – ansträngde ytterligare de redan frostiga diplomatiska relationerna mellan Storbritannien och Ryssland.

Den ryska ambassadören kallades på tisdagsmorgonen till Utrikesdepartementet för att med Downing Streets tjänstemännens ord, ”understryka vår syn på att Ryssland borde gå med på denna rättsliga begäran.”

”Mord är mord,” sade premiärministerns talesman när han besvarade frågor om de diplomatiska konsekvenserna för begäran om utlämning och betonade därmed att den internationella rättssäkerheten borde respekteras.

Ryssland har inget formellt utlämningsavtal med Storbritannien. Premiärministerns talesman sade att förhållanden med utlämnande mellan Storbritannien och Ryssland baserades på den europeiska konventionen om utlämning från 2001 och Europarådets konvention från 1957.

En talesman för den ryska åklagarmyndigheten sade: ”Enligt rysk lag kan ryska medborgare inte utlämnas till främmande makter.”

Hon sade att Lugovoi kunde ställas inför rätta i Ryssland – med bevis som ges från Storbritanniens åklagarmyndighet.

Premiärministerns kansli ville inte kommentera ärendet utan sade att det vore bättre om man inte spekulerade utan väntade tills Ryssland ”har övervägt rättslig respons” på den formella begäran – vilken skulle komma senare under veckan efter översättning.

Lugovoi som tidigare hade varit plutonbefäl i KGB och nu var chef för ett säkerhetsbolag, nekade kategoriskt till anklagelserna. ”Jag bedömer detta beslut som politiskt, jag dödade inte Litvinenko, jag har inget med hans dödsfall att göra och jag kan endast utrycka en välgrundad misstro till det så kallade bedömningsunderlaget som det brittiska rättsväsendet har samlat in,” enligt RIA-Novosti och andra organ som citerade honom.

Många analytiker beskriver att de diplomatiska relationerna mellan Storbritannien och Ryssland är på den lägsta nivån sedan kalla kriget.

Storbritanniens vägran att utlämna den ryska finansmannen Boris Berezovsky och den tjetjenske separatistenvoyén Akhmed Zakayev – vilka båda var kollegor till Litvinenko – har spätt på de ökade diplomatiska spänningarna.

I ett uttalande på sin dödsbädd anklagade Litvinenko den ryska presidenten Vladimir Putin för att ligga bakom mordet på honom: ”Ni kan lyckas med att tysta ner mig men tystnaden har ett pris. Ni har visat er vara så barbariska och grymma såsom era fientligaste kritiker anklagat er att för.”

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-22/55609.html