Kemivinnare förespår kemiska förlopp
Dagens Nobelpristagare Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel visas på en skärm under presskonferensen hos Kungliga Vetenskapsakademien. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Årets Nobelpristagare i kemi, Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel, lade grunden till de kraftfulla program som kemister numera använder för att förstå och förutspå kemiska förlopp.

Idag har klassisk kemi svårt att hänga med i blixtsnabba kemiska reaktioner, för en elektron kan hoppa från en atomkärna till en annan inom en bråkdels millisekund. Idag har datorn blivit ett lika viktigt experimentellt verktyg för kemister som provröret.

Den klassiska fysikens styrka var att beräkningarna var enkla men de klarade inte att simulera kemiska reaktioner. Om kvantfysiken användes kunde ett förlopp följas men beräkningarna krävde en enorm datorkraft.

Nobelpristagarna utarbetade metoder som använder både klassisk fysik och kvantfysik.

Vinnarna var banbrytande genom att de fick de klassiska fysikaliska lagarna att samarbeta med den helt annorlunda kvantfysiken, de tog det bästa av de två världarna.

Martin Karplus, född 15 mars 1930, Wien. Karplus är knuten till Université de Strasbourg, Strasbourg, France, Harvard University, Cambridge, MA, USA.

Michael Levitt, född 9 maj 1947, Pretoria, Sydafrika. Levitt är knuten till Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.

Arieh Warshel, född 20 november 1940, knuten till University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

De får 2013 års Nobelpris I kemi för ”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”.

Källa: nobelprize.org
uppdaterad 12:50