Kemikalier används för att ändra bäst-före-datumet på mat i Kina
En kvinna handlar på en stormarknad i Hefei. Kineser är ständigt oroade över livsmedelssäkerheten. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Det är ingen överraskning att kineserna ständigt oroar sig över livsmedelssäkerheten, speciellt vid spridande av nyheter som denna: I Beijing och Hunan upptäcktes det att bäst-före-datumet på matförpackningar, inräknat på livsmedel av kända varumärken, ändras med hjälp av utskriftsapparater och giftíga kemikalier.

En kvinnlig arbetare brände händerna vid arbetet med att ändra bäst-före-datumet i ett medelstort livsmedelsföretag, rapporterade Netease.

Platschefen för Douqus livsmedelsfabrik i Hunan medgav nyligen att de i slutet av maj börjat ändra datumen efter att fabrikstjänstemännen lärt sig  med en kemisk lösning avlägsna tillverkningsdatumet, som är tryckt på förpackningen. De köpte två skrivare och lät två kvinnliga arbetare sudda ut tillverkningsdatumet på utgången mat med den frätande kemikalien och sedan sätta dit ett nytt bäst-före-datum.

Men de två unga kvinnorna hade inte handskar på sig och inom några dagar hade deras hud börjat lossna av den frätande kemikalien. Den därpå följande tvisten med fabriken över vårdkostnader gjorde händelsen känd för allmänheten.

En undersökning av ommärkningen vid Douqus livsmedelsfabrik avslöjade den uppsåtliga ändringen av hållbarhetsmärkningen på en rad matförpackningar.

Enligt insiderinformation är den kemiska lösningen i huvudsak bananolja (isoamyl acetate) och lacknafta, vilken lätt kan ta bort utgångsdatumet som är tryckt på plastpåsar, konservburkar, och kartonger. Sammansättningen, vilken är brandfarlig och väldigt giftig, kan skada huden, slemhinnorna i halsen, luftrören, lungorna och till och med nervsystemet. Den är inte avsedd att användas på livsmedelsmärkning.

En anställd hos en välkänd tillverkare av utrustning för matförpackningar i Beijing, sade att många människor, från små till stora leverantörer, är medvetna om den här ommärkningen.

Att märka om utgången mat så att den kan säljas efter sitt utgångsdatum kan leda till spridning av bakterier. När bakterierna når en giftig nivå utgör de ett hot mot människors hälsa. Bäst-före-datum är just till för att  förhindar denna möjlighet.

Översatt från engelska