Kejsarsnitt ökar risken för allergier
Vanligaste orsakerna till planerat kejsarsnitt är att mammans bäcken är för trångt, barnen ligger med stjärten först eller havandeskapsförgiftning. (Foto: Jay Directo/AFP)


Barn som förlösts genom kejsarsnitt har en magrare tarmflora än barn som förlösts den naturliga vägen. Mindre mångfald av bakterier kan utgöra en högre risk för barnen att utveckla allergier men också diabetes och irritabel tarm, visar en studie som utförts av forskare från Sverige och Skottland.

Med hjälp av molekylärbiologiska analyser har forskare vid KTH, Karolinska institutet, universiteten i Linköping, Örebro och Glasgow studerat tarmfloran hos 24 svenska barn från förlossningen fram till två års ålder. Nio av barnen hade förlösts genom kejsarsnitt och de övriga hade förlösts vaginalt.

Forskarna upptäckte att barnen som förlösts med kejsarsnitt hade en mindre mångfald bakterier i tarmfloran under sina två första levnadsår än de som fötts vaginalt.

Speciellt låg var förekomsten inom gruppen Bacteroidetes, vilket kan påverka skyddet mot allergier, diabetes och irritabel tarm (IBS).

Barn som förlöses den naturliga vägen utsätts för mammans bakterier i vagina och ändtarmsöppning, vilket bygger upp barnets tarmflora.

– Kejsarsnitt är ibland nödvändigt. Det är dock viktigt att både blivande mödrar och läkare är medvetna om att en sådan förlossning kan påverka barnets hälsa, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

I Puerto Rico pågår en studie där man låter barnmorskan smörja in sekret från mammans vagina på barnets ansikte efter det planerade kejsarsnittet, i syfte att tillföra barnet de viktiga bakterierna. Även i Sverige planerar man att genomföra en liknande studie.

Studien har presenteras i den internationella tidskriften för gastroenterologi, Gut.

Ultraljudsundersökningar med förnuft

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri