Kejsare Yao satte andra främst
Kinas kejsare Yao levde mellan åren 2356 och 2255 f.Kr. (Illustrerad av Yeuan Fang, Epoch Times)


Kinas kejsare Yao levde mellan åren 2356 och 2255 f.Kr. Han tillhör en av de sista generationerna som upplevde den Gule kejsarens regeringstid. Nedan följer en känd historia om kejsare Yao:

En gång besökte kejsar Yao och några av hans ministrar en liten stad. På vägen dit såg de en person som bundits av polisen och visades upp för allmänheten på gatan. Kejsar Yao frågade polisen:

– Vad har han gjort för fel?
– Han stal mat, svarade polismannen.

Kejsar Yao frågade brottslingen:

– Varför stal du maten?
– Vi har ingenting att äta på grund av torkan, svarade mannen.

När kejsaren hörde detta bad han polisen att även binda honom, kejsaren själv. Skälet var att han ansåg att han var ansvarig för att brottslingen stal maten.

Yaos ord gjorde både polisen och ministrarna häpna, och de skyndade att falla ner på knä. En minister sade till Yao:

– Orsaken till brottet var torkan och ni har ingenting med den att göra.

– Det är mitt ansvar att göra det möjligt för människorna att klara av katastrofer och hitta lösningar för dem som inte har någon mat, svarade Yao allvarligt.

Sålunda beordrade Yao ministrarna att binda honom och sedan ställde han sig bredvid brottslingen. Alla människor som gick förbi och såg detta rördes till tårar. En del av dem föll på knä framför kejsar Yao och bekände brott som de tidigare hade begått, och var nu villiga att acceptera sina straff.

När kejsaren och hans följe kom tillbaka till palatset, sade Yao till sina ämbetsmän:

– Vi ska inte skylla på naturkatastrofer när människor har svårigheter och lidanden i livet. Vi bör fråga oss själva om vi har gjort tillräckligt för att hjälpa dessa människor. Vi bör titta inåt. Vi kan inte klandra människorna för deras intolerans. Jag borde lära mig av de misstag jag gjort när jag  styrt landet.

Kejsare Yaos känsla för sitt folk vann stor respekt. Han levde som han lärde och tittade alltid inåt först när han stötte på svårigheter. Yao levde ett enkelt liv och gav andra människors välbefinnande högsta prioritet.

Kejsar Yao var djupt älskad av sitt folk och människorna fick det bara bättre och bättre under hans regeringstid.