Kejsar Taizong av Tangdynastin – Kinas mest vördade kejsare
Kejsare Taizong av Tangdynastin – Kinas mest vördade kejsare


Li Shimin (599-649 e.Kr.) blev Tangdynastins andre kejsare. Han är även känd under kejsarnamnet Taizong och vördades i mer än ett årtusende av folken i Kina, Korea, Japan och andra grannländer.

Under Li Shimins 23 år på tronen hade kejsaren en ledande roll inom politik, ekonomi och kultur, och denna period av fred och välmående betraktas som Kinas guldålder. Kejsaren är ihågkommen som en härskare med stor empati för sitt folk. Han var en stark och beslutsam ledare som ändå kunde bemöta en impulsiv fråga, djärva råd eller föreläsningar från rådgivare och medhjälpare på ett positivt sätt.

I början var kejsaren en konfuciansk moralist, men han kom att stödja buddhismens omfattande spridning i Kina.

Hjälpte sitt folk – tog på sig lidandet

Det finns många historier om kejsar Tang Taizhong. Ett år besvärades flera regioner av gräshoppor, däribland huvudstaden Chang´an. Kejsaren fann några gräshoppor i den kejserliga trädgården och plockade upp två i sin hand och sade till dem:

– Mitt folk är beroende av grödorna för sin överlevnad, men ni har ätit upp allting! Jag vill hellre att ni äter upp mina inre organ än att ni äter upp mitt folks grödor, varpå han svalde de båda gräshopporna.

Vakterna som såg detta blev oroade, men kejsaren sade:

– Jag är villig att bära vilket lidande som helst, jag räds inga sjukdomar.

Några områden plågades av torka och hungersnöd. Det blev vanligt att familjer sålde sina barn i utbyte mot mat och kläder. När kejsaren hörde detta beordrade han ministrarna att köpa tillbaka barnen med guld och silke från det kejserliga förrådshuset. Sedan återlämnades barnen till sina föräldrar och kejsaren skrev en proklamation:

”Må lidandena överföras till mig och mig allena, om det kan leda till att mitt folk får rikliga skördar och fridfulla liv”.
Strax därefter föll regnet och torkan upphörde. Människorna blev mycket glada och tacksamma.

En gång diskuterades hur tjuveriet skulle stoppas och några ministrar förordade att man skulle införa hårdare lagar. Men kejsaren sade:

– Anledningen till att folk stjäl utan skam är de tunga skatterna, den obligatoriska träldomen, de giriga och korrumperade ämbetsmännen och folks dåliga levnadsförhållanden. Om vi skär ned vår budget, sänker skatterna och istället anlitar omutliga, disciplinerade ämbetsmän och förbättrar folks levnadsförhållanden, vem vill då vara en tjuv?

Ett par år senare gick Tangdynastin in i en era av fred och välstånd. Ingen plockade åt sig saker som andra tappat på gatan, människor behövde inte låsa om sig på natten och resenärer kunde färdas i trygghet.

En kejsare ska tänka på sitt uppförande

Li Shimin berättade för sina ämbetsmän:

– Det verkliga hotet mot en nation kommer inifrån, och det gäller även för härskaren som styr landet. En kejsare bör tänka på sitt uppförande och på sitt sätt att regera varje dag.

– Om en kejsare är extravagant och lägger ut mycket pengar, kommer skatterna att bli höga och  folket drabbas och bli upprört över det. I slutändan kanske kejsaren inte kan behålla sin position. Jag tänker ofta på detta, så jag kommer inte att hänge mig åt några begär.

– Många människor tror att en kejsares makt är gränslös eftersom att han står över alla, men det tror inte jag. Jag fruktar himlen och Guds dom. Jag är även rädd att jag ska bryta mot himlens arrangemang och mitt folks förväntningar.

– Min rådgivare sade att människor är som vattnet och kejsaren en båt. Båten kan antingen flyta med lätthet eller gå under, beroende på vad som är bäst för folket.

Kejsar Taizongs regeringsprinciper kan sammanfattas enligt följande:

1. En kejsare bör tänka på sitt folk i första hand.
2. Införa enkla och milda lagar och främja förädling av dygd.
3. Inga lyxutgifter av vare sig regeringen eller kejsaren.
4. Lägre skatter, uppmuntra tillväxt och återställa ekonomin.
5. Utse rättfärdiga och väldisciplinerade ämbetsmän.
6. Besvara råd, bestrida positivt och alltid se inåt.

Li Shimins regeringstid var framstående inom alla områden, som kultur, ekonomi, jordbruk, hantverk, handel och transport etcetera, och överträffade alla tidigare dynastier. Dessutom drev Tangs rika poesi, prosa, liksom återupplivandet av legenderna, den kinesiska litteraturhistorien till en höjdpunkt.

Som ett resultat blev ”Tang” synonymt med Kina och kineser kallades också ”Tang-folket” av de angränsande nationerna. Li Shimins regeringstid skiner som en klart lysande måne i natten genom den mänskliga historien, menar historiker i traditionell kinesisk historia.