Kejsare Qin Shi Huang
Qin Shi Huang, Kinas förste kejsare (Wikipedia Commons)


Kejsare Qin Shi Huang är allmänt ansedd som den förste kejsaren av ett enat Kina. Han föddes under De stridande staternas period (475 – 221 f.Kr.) och han mötte många hinder på sin väg. Hans väg till makten är en stor legend i Kinas historia.

Kejsare Qins far var Ying Yiren. I sin ungdom var Ying prins av staten Qin och levde i exil som gisslan hos staten Zhao. Livet som gisslan var svårt och Ying levde i yttersta fattigdom.

Yings farfar var kungen av Qin men Yings far var inte kronprins. Ying hade också fler än 20 bröder då fadern hade många fruar. Det var vanligt under De stridande staternas period att en medlem av den kungliga familjen sändes till Zhao för att upprätthålla freden mellan grannländerna.

På den tiden fanns det sju stater i Kina som alla var i krig med varandra. Zhao var en av de militärt starkaste staterna och hade krigat med Qin av och till i decennier.

Köpmannen Lu Buwei besökte år 260 f.Kr. Ying, som levde i djupaste misär. Med  kuslig politisk skärpa insåg Lu att här fanns möjligheten som bara inträffar en gång i livet. Lu investerade en stor summa pengar för att stödja Ying och gav Ying till och med en av sina favoritkonkubiner, lady Zhao.

Följande år, 259 f.Kr., fick Ying och lady Zhao en son. De gav honom namnet Ying Zheng och det var han som senare blev kejsare Qin Shi Huang.

Lu fortsatte med sitt politiska spel för Ying Yirens räkning. Tack vare hans skickliga övertalning och generösa mutor, kunde Ying och hans familj återvända till staten Qin två år senare. Lu lyckades också göra Yings far, och senare Ying, till kronprins.

Vid 12 års ålder, år 247 f.Kr., blev Ying Zheng kung av Qin när att hans far dog. (Vissa antaganden finns bland forskare som hävdar att Lu Buwei faktiskt var Ying Zhengs far). Lu blev hovets högsta tjänstemannen och hanterade alla statliga angelägenheter.

Lus lycka varade dock inte länge för år 238 f.Kr. blev Ying Zheng vuxen och tog över makten i landet. Strax efteråt var Lu inblandad i en kupp och tvingades begå självmord. Allt som fanns kvar efter honom var de historieböcker som han redigerade och som fortfarande är välkända idag.

Efter att Ying Zheng blivit kung var han fast besluten att stärka Qin och förberedde sig att ta över de sex andra staterna. Qins politik inriktade sig på rättsäkerhetsprincipen. Han belönade bönder och soldater för att de byggt upp landets ekonomi och militära makt.

Efterhand blev Qins lagar mycket detaljerade och omfattande. Till exempel fick familjer böter för brott mot inkallelseordern om de hade söner men inte skickade dem till armén.

Ying Zhengs taktik att närma sig De stridande staterna var att bli vän med fjärran stater och anfalla de närbelägna. Under drygt ett decennium besegrades och annekterades staterna i närheten av Qin.

Strax därefter kunde Qin ta över de sex andra staterna, förutom staten Nanyue i söder (som omfattar nuvarande provinserna Guangdong, Guangxi, och Yunnan). År 221 f.Kr. hade han grundat en dynasti större än någonsin tidigare i Kinas historia.

Hur skulle Ying Zheng styra ett land så oerhört stort och med ett invånarantal som var större än någonsin? Många tjänstemän föreslog att han skulle dela upp landet och ge det till generaler som belöningar, i huvudsak för att skapa mindre kungadömen, men Ying Zheng höll inte med.

Han var först med att utropa sig själv till kejsare av Kina. Det fanns ingen sådan titel innan han skapade den och han kallades därför Den förste kejsaren av Kina. Han hoppades att Qin skulle existera för evigt så han genomförde en politik som stärkte hans egen makt.

Översatt från engelska http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44194/