Kaviar från Kaspiska havet tillbaka på borden
Iranska fiskare använder nät för att dra upp en stör i sin fiskebåt i Kaspiska havet. Kaviarexporten från Kaspiska havet kommer snart att börja på nytt efter att ha varit förbjuden det senaste året, enligt ett tillkännagivande från CITES. (Henghameh Fahimi/AFP/Getty Images)


Exporten av kaviar från Kaspiska havet kommer snart att återupptas efter att ha varit förbjuden det senaste året, sägs det i ett uttalande från Cites (Konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter).

Detta innebär att länderna kring Kaspiska havet under 2007 har rätt att exportera upp till 27,6 ton kaviar och 144 ton kött från den ryska stören, 38 ton kaviar och fem ton kött från den persiska stören och 20,3 ton kaviar och 99 ton kött från stjärnstören, enligt ett offentligt uttalande från Cites.

Export av belugakaviar fortfarande förbjudet

Under det senaste året har Cites, som är kopplat till FN, stoppat all export av kaviar från Kaspiska havet med målet att skydda den utrotningshotade stören. Embargot ”har utan tvekan hjälpt till att förbättra övervakningsprogrammen och de vetenskapliga utvärderingar som utförts tillsammans av de fem länderna kring Kaspiska havet”, säger Willem Wijnstekers, generalsekreterare i Cites. ”Inkomsten som kommer från försäljning av störprodukter under 2007 borde skapa motivation och medel för att söka ett långsiktigt återupprättande för denna kommersiellt och ekologiskt viktiga naturresurs.”

Men för närvarande berör inte borttagandet av embargot den dyraste kaviaren i världen, belugan, vars pris varierar mellan 1 900 och 2 500 amerikanska dollar per 250 gram. Exporten av denna är fortsatt förbjuden. Enligt FN kan det ta flera månader att få tillstånd att exportera beluga, eftersom de fem länderna inte har tillhandahållit tillräckligt med information om beluga-störens population.

90 procent av världsproduktionen

Men det är lika viktigt att vara försiktig med de fem andra arterna i Kaspiska havet. De länder som gränsar till Kaspiska havet har uppmanats att minska sin fångst med 20 procent jämfört med 2005, och minskningen kan bli så hög som 30 procent för vissa arter.

”Det krävs ändå decennier av klok hantering inom fisket och en hård kamp mot tjuvfiske och illegal handel för att garantera att störpopulationen återställs till säkra nivåer”, säger Willem Wijnstekers.

Kaviar från Kaspiska havet utgör 90 procent av världsproduktionen, som för närvarande uppskattas till 300 ton per år. Vild kaviar ersätts undan för undan av odlad kaviar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-25/50899.html