Katten med mystisk begåvning
Katten Oscar har en kuslig förmåga att förutse när någon ska dö. (Louise Valentine/The Epoch Times)


Den prestigefyllda tidskriften New England Journal of Medicin, som är känd för att inte publicera trivialiteter, överraskade nyligen läkare genom att publicera ett foto på Oscar. Detta manliga kattdjur har blivit en stjärna på grund av sin kusliga förmåga att förutsäga döden.

David M. Dosa, en läkare inom åldringsvården på Steere House Nursing Center i Providence, delstaten Rhode Island i USA, rapporterade i tidskriften att Oscar hade blivit räddad som kattunge när personal tog honom från ett djurhem. Föga visste läkarna då om att han var ämnad att bli en kändis.

Personalen började märka att Oscar hade förmågan att veta när en patient skulle dö. Dosa säger, ”Oscar brukade bli på alerten” när han kände att patienten kommit till den slutliga fasen av sitt liv.

Oscars rutin ändrade sig sällan. Han brukade komma till patientens sängkant ungefär fyra timmar före dödens inträffande och krypa ihop vid sidan av patienten. Ofta brukade han spinna och ägna uppmärksamhet till den döende patienten medan familjemedlemmar samlades och prästen utförde den sista smörjelsen. Efter dödsfallet, brukade han tyst lämna rummet.

Hur bra är egentligen Oscars förutsägelser? David M. Dosa säger att Oscar inte har missat diagnosen på 25 dödsfall, vilket man kan säga är en stor bedrift. Men föreställ dig att du är en patient som är medveten om hans sjätte sinne för den annalkande döden, då kan hans förmåga också en skrämma till döds. Kan man föreställa sig den absoluta fasa den patient skulle få som skulle genomgå en operation inom några timmar och då katten Oscar plötsligt får ett infall att hoppa upp i sängen? Vem som helst med sunt förnuft skulle klä på sig och gå hem.

Turligt nog, så är Steere House en institution för vård i livets slutskede för dem som lider av demens, Alzheimers och Parkinson. Så lyckligtvis har de patienter som väljs av denna söta, grå och vita katt vanligen ingen aning om hans närvaro och varför han kommit till sängen.

På grund av Oscars otroliga prestationer, har den största medicinska organisationen i delstaten belönat honom med ett diplom som bekräftar hans besynnerliga förmågor.

Den stora frågan är, hur kan Oscar som inte har examinerats från The Havard Medical School, veta så mycket om döden? Läkaren Dosa, säger, ”din gissning är lika bra som min.” En del personal på vårdhemmet Steere House tror att Oscar är en framstående observatör av den mänskliga naturen. De påstår att han har sett den ökade mänskliga aktiviteten som försiggår runt sängkanten före döden. Eller kanske gillar han de varma lakanen runt patienten vid den tiden.

Jag ställer mig tveksam till den teorin. Oscar lever, som vilket som helst kattdjur, i en värld av dofter snarare än syner. Hans syn är 10 gånger svagare än människans, men hans doftsinne är 14 gånger starkare. Medan Oscar lägger sig bredvid en döende patient har han 200 miljoner luktkänsliga celler i sin näsa jämfört med människans 5 miljoner.

Joan Teno, professor i medicin på Warren Alpert Medical School, Brown University, säger:

– Jag tror att vissa kemikalier frigörs när någon dör, och att Oscar kan känna av de lukterna.

Andra teoretiserar att Oscar kan vara medveten om det faktum att en döende person i sängen blir väldigt tyst och det är bristen på rörelse som attraherar Oscar.

Jag anklagar inte Oscar för att han inte avslöjar sin hemlighet. När allt kommer omkring, vilka andra katter har fått så prestigefyllda priser vid två års ålder? Jag skulle nog förutsäga att vid tio års ålder är han en kandidat för Nobelpriset.

Gifford-Jones är medicinsk journalist och läkare med en privatpraktik i Toronto.