Katastrofutredning läggs ned


Utredningen om en effektivare samordning vid kriser och katastrofer läggs ner.

Utredaren Anders Svärd fick beskedet av försvarsdepartementet i dag.

Svärd förberedde sig då för resan till Folk och försvar i Sälen, där han skulle redovisa sitt arbete. Beskedet kom som en överraskning för honom.

– Vid stora katastrofer har det visat sig svårt att få till stånd en samordning mellan olika myndigheter. Lokalt går det ofta bra, på länsnivå hyggligt men inte på riksnivå.

– I budgeten sades att jag skulle få tilläggsdirektiv, nu läggs den i stället ner, säger Svärd.

Utredningen skulle bland annat ta fram förslag på en krisledande myndighet och utforma en klar och tydlig fördelning mellan den och andra myndigheter. I samråd med utrikesdepartementet skulle gränserna för det operativa ansvaret sättas.

Den 1 maj skulle förslagen lämnas till regeringen.

Håkan Juholt var ordförande i försvarsberedningen som utformade grunderna för samordningen som Svärd fick i uppdrag att slutföra. Han är besviken.

– Detta var en jättestor fråga i försvarsberedningen och beslutet att lägga ner utredningen innebär att vi flyttar oss flera år tillbaka i tiden. Vi är tillbaka i stuprörstänkandet, säger han.

Det finns många exempel på att dagens system inte fungerar, konstaterar han och exemplifierar med Estonia och flodvågskatastrofen.

– Det behövs en bättre samordning både när det gäller förberedelserna och operativt när en oväntad katastrof som berör flera områden inträffar.

Juholt anser att beslutet speglar en svag politisk ledning.

Men jag är inte överraskad. Hela tiden har det funnits starka motkrafter, säger han och hänvisar till myndigheter som vill slå vakt om sina egna revir.

– Vid nästa stora kris riskerar vi därmed att göra om misstagen igen, säger han.