Katastrofer följer på felaktigt dödande


Enligt en klassisk kinesisk bok, Book of Han, som skrevs för omkring 2 200 år sedan, blev en domare, Senior Yu, känd för sin rättvisa och visdom.

Under Kejsare Xuans regim i Han dynastin byggde människor ett minnesmärke över Senior Yu medan han fortfarande var i livet.

Senior Yu var administratör vid länsfängelset såväl som stadens domare. Han var mycket rättvis när han höll sina rättegångar. Av alla domar som kvarlämnats av rätten, ansågs de som skrevs av Senior Yu vara de mest korrekta och väl balanserade utslagen. Många gånger höll till och med de dömda med om att Senior Yus utdömda straff var rättvisa.

Vid den tiden fanns det i en del av länet en mycket snäll och plikttrogen kvinna, vid namn Zhou Qing. Hon var ytterst omtänksam och tog väl hand om sin svärmor, enligt kinesisk sedvänja.

Hennes svärmor sade: ”Min svärdotter arbetar så hårt för att ta hand om mig! Jag är redan mycket gammal. Varför ska jag hålla fast vid min begränsade livstid i den här världen och vara en börda för den yngre generationen?” Så den gamla kvinnan begick självmord genom att hänga sig.

Den gamla kvinnans gifta dotter kom hem från sin mans hus och anklagade Zhou Qing för att ha mördat hennes mor. Hon lämnade in en anklagelse till stadens domstol. Den godhjärtade svärdottern Zhou Qing arresterades. De torterade henne och tvingade henne att erkänna sin skuld för brottet.

När Senior Yu hörde talas om fallet, rådde han guvernören: ”Den här kvinnan har tagit hand om sin svärmor i mer än tio år och hennes lojalitet är väl känd i det här området. Jag tror inte att hon har mördat sin svärmor”. Men, guvernören vägrade att ta hänsyn till Senior Yus råd och insisterade på att genomdriva dödsstraffet mot Zhou Qing. Efter många lönlösa försök att få guvernören att ändra sitt beslut, gick Senior Yu tröstlös därifrån.

När en oskyldig person dödas kommer, enligt kinesisk tro, katastrofer att slå till mot offrets hemstad. Efter det att Zhou Qing avrättats, led den här länsdelen av tre år med ständig torka. Guvernören fick skulden och avsattes från sin tjänst.

När den nye guvernören anmälde sig för tjänstgöring frågade han Senior Yu: ”Hur kommer det sig att vi inte har haft något regn de sista tre åren?” Senior Yu svarade: ”Den lojala svärdottern skulle inte ha dött. Hon blev felaktigt avrättad av den förre guvernören. Katastrofen orsakades av att en oskyldig person dödats”.

Den nya guvernören gick omedelbart bort till Zhou Qings gravplats för att personligen hylla henne. Han byggde ett minnesmärke, en integritetens triumfbåge, vid hennes gravplats till hennes postuma åminnelse. Regnet återkom omedelbart och länet fick rekordskörd det året.

Översatt från engelsk version.