Kartlagd natur spar tid


I dagarna har Naturvårdsverket sammanställt information om skyddade områden i naturen i databasen ”Skyddad natur”. Kartor och dokumentation ska underlätta för planering av naturguidningar, exkursioner och kommuners byggplanering.

Vid till exempel planering av ett nytt bostadsområde kan kommunen på den nya databasen se vilka naturvärden som finns i området och som behöver tas hänsyn till.

– Att informationen finns samlad på en och samma karta underlättar mitt dagliga arbete som kommunekolog avsevärt. Det kommer att ge mig mer tid att åka ut i fält och besöka de områden som behöver undersökas mer, säger Peter Lundström, kommunekolog Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

All information i den nya databasen kommer från databasen VIC Natur, som är ett gemensamt handläggningsstöd för länsstyrelserna, Lantmäteriet och Naturvårdsverket. Informationen visar vilka områden som är skyddade, varför de är skyddade, naturtyper som ingår, vem som äger marken och tillhörande beslut.

Till den nya databasen Skyddad natur, klicka här.