Kärnvapenprov i Kina har skadat minst 100 000 soldater
Kinesiska soldater betraktar ett vätebombstest i Lop Nor, i autonoma regionen Xinjiang 1973. Den kinesiska militären detonerade 45 atombomber på den platsen mellan 1964 och 1996, och ett okänt antal efter undertecknandet av FN:s provstoppsavtal år 1996, enligt en veteran som tjänstgjorde där. (Foto: Tillhandahållet av Liu Qing)


Lop Nor var en gång en sjö på drygt en halv miljon hektar i Taklamakan-öknen i den autonoma regionen Xinjiang, tills den kinesiska militären etablerade en plats för hemliga kärnvapenprov i juni 1959, och sprängde 45 atombomber mellan 1964 och 1996. En kinesisk militärveteran berättade under alias Liu Qing, i en intervju för Epoch Times om sina upplevelser då han tjänstgjorde vid enheten ”Nuclear 8023”.

Liu är från Xinjiangs huvudstad Urumqi, och bor nu i Australien. Han sade att under 32 år deltog runt 100 000 soldater i kärnvapenprov utan någon som helst skyddsutrustning, och den strålning som de utsattes för har gjort deras liv till en mardröm.

Fastän man gjorde stickprovsmätningar av strålningen på exponerade soldater och förde hemliga register, har den kinesiska regeringen aldrig erkänt soldaternas hälsoproblem, och endast ett fåtal av dem har fått någon ersättning.

1979 blev den då 18-årige Liu värvad och tjänstgjorde i enheten ”Nuclear 8023” som utsetts till att testa kärnvapen. Under de följande 10 åren gick Liu fem gånger till explosionsplatsen där man testade kärnvapen. Han bodde på platsen i cirka sex månader och gick omkring precis på den plats där en atombomb just hade detonerat.

Liu sade att han rörde vid resterna av det järntorn som bar upp Kinas första atombomb 1964. Det enda skydd han hade under dessa tillfällen var hans militäruniform. När soldaterna lämnade bombplatsen utfördes inga tester eller mätningar på dem, sade Liu.

– Vi vidtog inga skyddsåtgärder vid den tiden. Våra militäruniformer var vårt enda skydd. Vi kände inte till farorna med exponering för radioaktiv strålning. Skadan är osynlig och offren kan inte känna den direkt. Särskilt förstörd blir hjärnan. Jag visste inte om de permanenta, livslånga svårigheterna förrän senare. Det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) policy att undanhålla information från allmänheten gjorde att många människor hamnade i fällan och blev skadade under decennierna med kärnvapenprov. Under de tio åren jag var i det militära fick jag aldrig lära mig om de extrema farorna med radioaktiv strålning.Veteraner från ”Nuclear 8023”-enheten demonstrerar för att kräva kompensation för strålskador de ådragit sig medan de tjänstgjorde vid Lop Nor. Soldater skickades till bombplatsen bara minuter efter en kärnsprängning för att specialtränas utan skyddsutrustning. (Foto: Tillhandahållet av Liu Qing)

– KKP (Kinas kommunistiska parti) behandlade oss som om vi inte var människor under kärnvapenproven. Tre minuter efter detonationen skickades 30 000 soldater till området. Stridsvagnar, pansartrupper och kavalleri fick köra till detonationsplatsen för träning. Naturligtvis var inga högt uppsatta ledare där. Varje gång efter att vi hade genomfört ett uppdrag på bombplatsen, var vi tvungna att bo där i månader, sade Liu.

Enligt Lius försiktiga uppskattning har minst 100 000 soldater tjänstgjort i ”Nuclear 8023”-enheten under de 32 åren och lider av exponering för olika strålningsnivåer och skadad hälsa.

– Efter varje explosion togs stickprov för bestämning av strålningsexponeringen på soldater som deltog i övningarna och fördes iväg av personal från högkvarteret. Informationen var strikt konfidentiell och släpptes aldrig ut. Under årtionden följde kommunistpartiet aldrig upp hälsan hos dem som deltog i kärnvapenproven. De kastade bort oss efter att de var klara med oss och brydde sig inte ett dugg om oss, sade Liu.

I oktober 1985 återvände 24-årige Liu till sin militärbas efter slutfört uppdrag. Det var också då hans hälsa började vackla och hans ”mardröm” började.

Först var det en rad ändlösa förkylningar för vilka han fick injektioner och mediciner. Sedan lossnade tänderna. Samtidigt hade han kroniska buksmärtor, inflammationer i näsan och han fick diagnosen B-hepatit (gulsot). Antalet vita blodkroppar var mycket lågt, sade han, och han har lidit av sömnlöshet alltsedan dess.

Liu sade att han har tagit otaliga sorters mediciner och sprutor under de senaste åren. Ett år var hans sjukvårdskostnader tre fjärdedelar av hela hans arbetsenhets sjukvårdsbudget.

– Mina medarbetare klagade alla på mig, och jag var förmännens huvudvärk, sade Liu.

Den radioaktiva strålningen har också påverkat hans sons hälsa.

– Min son är bara 20 år gammal, men hans immunförsvar är mycket svagt, han blir förkyld väldigt ofta, sade Liu.

De flesta av de pensionerade militärerna från den tidigare kärnanläggningen ”Nuclear8032” som är sjuka, erkänns inte av regeringen som skadade eller handikappade på grund av deras tjänstgöring. De får ingen ersättning för de permanenta strålskadorna på hälsan.

När veteraner gick till regeringen för att petitionera misshandlade polisen dem, ibland så att huden på huvudet sprack upp och blodet strömmade, sade Liu.Specialpolisen i Hebeiprovinsen slår en veteran från ”Nuclear 8023”-enheten för att ha lämnat in en petition till regeringen om ersättning. (Foto: Tillhandahållet av Liu Qing)

Att petitionera är en mycket hård och smärtsam resa för dessa pensionerade soldater, och det har pågått under de senaste 30 åren, sade Liu. Människor från alla provinser i Kina har anslutit sig till petitionsvågen. Ibland går människor i grupper på flera hundra till flera tusen. Den största gruppen har varit 8 000 personer, sade han.

Liu petitionerade också i många år och slutligen erkände myndigheterna att han fått skador på ”nivå åtta” på en tio-gradig skala, där ett är den allvarligaste, och tio den lindrigaste.

De flesta av de soldater som deltog i kärnvapentesterna kunde emellertid inte få sina skador erkända som arbetsskador av regeringen. De petitionerar fortfarande. Många människor har dött, och deras familjer kan inte få ut någon ersättning, säger Liu.

Av tio veteraner från Lius närområde som anslöt sig till samma militärstyrka som han, har två dött i cancer vid omkring 45 års ålder, sade han.

– KKP har alltid varit på det här sättet. De använder människor och kastar bort dem när de inte längre är av något värde för det. KKP är ont och omänskligt. Det har enbart varit ute efter egna fördelar, från första början. Det är inte ovanligt att det behandlar människor så, sade Liu.

Kärnvapenprov genomförs fortfarande vid Lop Nor även efter att Kina undertecknade provstoppsavtalet 1996.

Kommunistpartiet forcerade sitt sista officiella kärnvapentest den 29 juli 1996, strax innan de förbjöds av FN. Samma dag meddelade kommunistpartiet att man skulle avbryta provsprängningarna, och 24 september 1996 undertecknade KKP:s dåvarande utrikesminister Qian Qichen det fullständiga provstoppsavtalet tillsammans med 60 andra länder i FN i New York.

Men enligt Liu har proven inte stoppats. Regimen har fortsatt med sina provsprängningar efter 1996. De har aldrig upphört. De gör testerna på basen eller under jord i mindre skala, så det är inte lätt för omvärlden att upptäcka, sade han.

– En före detta soldatkollega, som fortfarande arbetar på basen, berättade för ett par år sedan följande för mig personligen, sade Liu.

”KKP:s sätt att göra saker på är gangsterlikt: lämna aldrig bevis eller skriftliga bevis. Allt förs vidare muntligt av människor, uppifrån och ner.”

Liu sade att i september 1986 lät kommunistpartiet den pakistanska regeringen också genomföra kärnvapenprov vid Lop Nor.

– Pakistanska kärnvapenexperter hade på sig Befrielsearméns uniformer på vår kärnvapenprovplats. Om de någonsin hade upptäckts av utomstående så kunde de misstas för uiguriska soldater. Men vi visste alla att det inte fanns en enda uigurisk soldat i vår enhet, sade Liu.

Strålningen från provsprängningarna vid Lop Nor har också utsatt närboende för fara, till och med intet ont anande turister.

Takada Jun, professor i strålskydd vid Sapporo Medical University, School of Medicine, i Japan, sade i sin artikel ”Kinesiska kärnvapenprov: Kärnvapenkatastrofen på Sidenvägen”, att turistattraktioner längs Sidenvägen och området för kärnvapenprov ligger på samma plats.

Turisterna i områden längs med Sidenvägen riskerar att utsättas för radioaktiv strålning. Risken var särskilt hög innan 1996, men än idag finns en strålningsrisk kvar i området.

Den 10 december 2011, dagen för mänskliga rättigheter, gick Liu, numera permanent bosatt i Australien, tillsammans med hundratals människor till den kinesiska ambassaden i Canberra för att demonstrera mot KKP. Han sade att det var den första demonstrationen av det slaget som han deltog i, och ”det var väldigt inspirerande”.

– Jag skrek äntligen ut ”ner med KKP, upplös KKP!” Jag har velat säga detta i flera decennier, och till slut kunde jag få ut det, sade Liu.

Översatt från engelska.