Kärnkraftverket i Oskarshamn under särskild tillsyn


Kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG) har problem med säkerhetsrutinerna. Nu sätter Strålskyddsmyndigheten (SSM) kraftverket under särskild tillsyn.

Att sätta ett kärnkraftverk under särskild tillsyn är den allvarligaste åtgärden som SSM kan ta till, näst efter att stänga anläggningen.

”OKG har problem inom flera områden när det gäller säkerhetsarbetet, problem som delvis bottnar i brister avseende ledning, styrning och egenkontroll,” sade Leif Karlsson, enhetschef på SSM, i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär i praktiken att OKG måste redovisa sina återstartsbeslut till SSM innan de får återstarta någon av reaktorerna efter ett planerat eller oplanerat stopp.

De måste även redovisa de bakomliggande orsakerna till bristerna i säkerhetsarbetet.

Enligt Karlsson föreligger dock ingen ökad risk för en allvarlig kränkraftolycka, i så fall hade anläggningen stängts ned helt.

För två veckor sedan stoppade SSM reaktor 2 vid OKG på grund av bristande underhåll. Reaktorn står för 2-3 procent av Sveriges dagliga elförbrukning.