Kärnfusion kan ge ren energi i framtiden
En tekniker kontrollerar systemet för plasmaupphettning i en kärnreaktorkammare. (Foto: Boris Horvat/AFP/Getty Images)


Inom en inte alltför avlägsen framtid kan ren, förnybar energi från kärnfusion vara ett faktum. Forskare på National Ignition Facility (NIF) i Kalifornien tillkännagav förra månaden att de är väldigt nära en lösning för kärnenergin.

Något som låter som science fiction lyckades faktiskt genomföras i USA i september. Forskarna på NIF har i det närmaste uppnått ”break even” för kärnenergin, det vill säga den punkt där energin som tillförs är lika stor som den energi som produceras, enligt NBC News.

Vidare har teamet på NIF klargjort att de hinder som återstår att ta sig förbi är ingenjörsrelaterade och inte fysikrelaterade.

Kärnfusion – den process då två eller fler atomkärnor smälter samman och bildar större och tyngre kärnor – har varit en verklighet sedan den första vätebomben testades på 1950-talet. En kontrollerad fusionsreaktion, i en form där energi genereras på ett lugnt vis, har emellertid än så länge bara varit en dröm.

Teamet på NIF har haft stora framgångar på grund av sin metod där de använder kraftiga lasrar som riktas mot ett moln av bor-11 (en isotop av bor med en extra neutron). En protonstråle träffar molnet från motsatt riktning och tvingar de båda samman och skapar en biprodukt av ofarligt beryllium och alfapartiklar.

Alfapartiklarna är avgörande för den rena energiaspekten i metoden eftersom de kan utnyttjas och relativt enkelt skulle konverteras till elektricitet. I vanliga fusionsexperiment används en så kallad tokamak – en ringformad reaktor som stänger in och hettar upp väteisotoper, vanligtvis deuterium och tritium.

Den här typen av reaktion har dock ännu inte nått ”break even”. Den skapar också termiska neutroner som bombarderar väggarna i reaktorn och producerar radioaktivt material som behöver säker förvaring under lång tid på samma sätt som kärnavfall.

NIF:s framgångar beror på framsteg inom laserteknologin, vilket har resulterat i kraftfulla och sofistikerade lasrar. Lasern på NIF kan uppnå en energi på 4 miljoner joule på 5 miljondelar av en sekund, enligt CBS News.

Experimentet är dock fortfarande i laboratoriefasen och det kan ta många år innan man får fram kommersiella kraftstationer med laserfusion som förser våra hem med el.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/361512-nuclear-fusion-may-yield-a-clean-energy-future/