Karlstads universitet ser över samarbetet med Konfuciusinstitutet
En staty av den berömde filosofen Konfucius på bokmässan i Frankfurt 2009. (Foto: John MacDougall/AFP/Getty Images)


Karlstads universitet öppnade ett Konfuciusinstitut 2011 som en del i sitt internationella arbete, men efter några års prövotid lutar det åt att man inte kommer att fortsätta samarbetet när avtalet går ut om drygt ett år, meddelade universitetet på onsdagen. Att samarbeta med Kina är komplext, säger institutets föreståndare Ann Bergman.

När Karlstads universitet inledde samarbetet för fem år sedan så såg man Konfuciusinstitutet som en tänkbar kanal till Kina, för att kunna bedriva studier i kinesiska språket. Många andra lärosäten i världen hade gått samma väg och universitetet tyckte att det var värt att testa. Det fanns en färdig samarbetsform och man hade redan kontakt med ett universitet i Chengdu. Men det cirkulerade också kritik runt instituten.

Konfuciusinstituten har runtom i världen anklagats för att bland annat ge förhållningsorder till lärarna, censur, spioneri och att de tystar ned ämnen som är kontroversiella för den kinesiska staten. De är en del av Kinas Soft power-strategi, med syfte att sprida kinesisk kultur och språk i världen. Instituten bygger på ett samarbete mellan ett kinesiskt universitet och ett universitet från ett annat land, och finansieras delvis av den kinesiska staten.

Inget självändamål

Arbetslivsforskare Ann Bergman som är föreståndare för Konfuciusinstitutet på Karlstads universitet säger att samarbetet mellan Karlstads universitet och universitetet i Kina har fungerat bra, och de har själva inte lagt märke till någon censur på sitt institut där de hittills utbildat 500 svenska och internationella studenter.

– Men såklart så finns den här andra dimensionen som ligger ovanför vårt vardagliga arbete, som legat till grund för intern och extern kritik och där vi som universitet nu måste ta ställning. Vi vill verka för ett öppet universitet och en akademisk frihet och då är det här kritik som man måste förhålla sig till. Om fallet är så, så är det ju ingenting som ett universitet vill bidra till, säger Bergman.

Diskussionerna på universitetet har böljat fram och tillbaka, berättar hon. De behövde prova och få det att fungera för att till sist kunna ta slutlig ställning i frågan. Nu verkar det alltså som att man med största sannolikhet kommer att stänga institutet när kontraktet löper ut om ett år. Hon säger att om universitetet av olika anledningar upplever att Konfuciusinstitutet är problematiskt så ser de inget självändamål i att ha det kvar.

Nyttig erfarenhet

– Det har varit nyttigt för oss, för du får en helt annan inblick när det är skarpt läge. Visst visste vi att Kina är kontroversiellt i vissa avseenden, men vissa saker i kritiken som framkommit kände vi inte till då institutet inrättades. Även om vi nu inte väljer att förlänga avtalet och samarbetena som vi har, och utbytet med de kinesiska kollegorna, har vi sett det som värdefullt, säger Ann Bergman.

Karlstads universitet kommer att fortsätta samarbetet med universitetet i Chengdu, men under andra former.

Stockholms universitet beslutade innan jul att inte förlänga kontraktet med Konfuciusinstitutet efter årsskiftet.

Uppdaterad kl 23.30