Karl är namnet för dagen
Karl XVI Gustaf är en av de många Karl-ar som firas i dag. (Foto: AFP)


I dag är det Karls dag. 221 073 personer har det förnamnet i Sverige. Dessutom finns det 120 028 karlar som stavar med C, allt enligt SCB. Det är alltså ett vanligt namn och det har kunglig glans.

Vi har haft många kungar med namnet Karl. Den mest kända är Karl XII och i dag har vi kommit fram till nummer sexton, Carl XVI Gustav. Men det fanns en Karl som såg rött när man talade om blått blod i ådrorna, som kungar visst ska ha, och det var Karl Marx.

Karl Marx satt i London och skrev Kapitalet. Det är en skrift som Carl Bildt inte har mycket till övers för. Bildt kanske föredrar bilder sådana som Carl Larsson målade, ofta med motiv från Dalarna. Det är ett vackert landskap med många blommar, sådana som Carl von Linné tecknade och artbestämde.

En som bestämt modet under många år är Karl Lagerfeld och tyckt om kläder måste även Karl Gerhard ha gjort. Han var alltid prydligt klädd och det kan man inte säga om alla i dagens samhälle.

I ett annat samhälle, när svenska sjöfarare var ute och rörde på sig för tusen år sedan, befann sig ett gäng i Ryssland. Där dog en Karl och på en ö vid Djepnrs mynning i Svarta havet finns hans namn i runinskrift på en sten. Det är första gången som namnet nämns. Det står ”Grane gjorde denna stenkista efter Karl, sin bolagsman”.

Karl dog och hans själ släpptes fri. Fri man är den ursprungliga betydelsen av ordet karl, vilket var identiskt med namnet Karl. Det är ett fornnordiskt germanskt namn enligt Historiska museet.

Karl i statistiken:

SCB skiljer i sin statistik på olika stavningar av namnen. 2006 var det totalt sett vanligaste manliga förnamnet Erik (313 279 st), också stavat Eric (30 204 st), på 72 plats. På andra plats kom Lars (244 016 st). Karl (221 073 st) var det tredje vanligaste. C-stavningen (120 028 st) kom på 15 plats. Om k- och c-stavningarna av Karl och Erik räknas samman skiljer det bara 2380 personer, vilket för upp Karl till en andraplats.

2007 fick 462 pojkar namnet Carl, vilket placerade det på 34 plats i SCB:s statistik över de vanligaste namnen. Stavningen med K finns inte med. Vanligaste pojknamnet 2007 var William, 1166 stycken. Bland flickorna var Wilma populärast med 922.

I SCB:s statistik finns två kvinnor med dagens namn, en stavar med C och en med k.