Kardinal lovordar Shen Yuns artistiska framträdande


Elegansen i den klassiska kinesiska dansen som Shen Yun Performing Arts visar, verkar vara en gåva från himlen. Den har gjort stort intryck på invånarna i Kaohsiung, Taiwan.

På eftermiddagen den 6 april såg kardinal Paul Shan Kuo-Hsi, S.J. Shen Yun Performing Arts International Companys första framträdande i Kaohsiung.

– Ur ett konstnärligt perspektiv är föreställningen strålande och det avser både den traditionella kinesiska kulturen, dansen och musiken, sade han i en telefonintervju.

Det New York baserade Shen Yun har som sitt uppdrag att återuppliva och återställa Kinas 5000-åriga traditionella kultur och dess värderingar.

– Jag tyckte om alla nummer. Det var första gången jag såg Shen Yun och jag tyckte att varje programpunkt var utmärkt, särskilt ”Apkungen överlistar Gamle Galten”. Vokalisterna, musiken och alla danser var superba och artisternas teknik är mycket avancerad.

Kardinalen sade att trots att den 5000-åriga kinesiska kulturen hade komprimerats till två timmar på scenen och vi bara kunde se fragment av den, så visades kärnan i den kinesiska kulturen till fullo.

Kardinal Paul Shan Kuo-Hsi, S.J. är kardinal i den romersk-katolska kyrkan och har varit styrelseordförande på Fu Jen Catholic University. Han har en hedersdoktorexamen och är nu pensionerad biskop i Kaohsiung.

Han diagnostiserades med lungcancer 2006, och då gjorde han en ”avskedsrundresa” för att vidarebefordra sin livsfilosofi till allmänheten. Tack vare sin hängivenhet för världsfred och harmonin mellan olika etniska grupper fick han Fifth Presidential Culture Awards ”fredspris” 2009.

Luo Derman rapporterade

Shen Yun Performing Arts kommer till Cirkus i Stockholm den 24 till 27 april.

För mer information, besök ShenYunPerformingArts.org

Epoch Times är mediapartner till Shen Yun Performing Arts.

Översatt från engelska.