Kanske är vi alla lite synestetiska?
Booba och Kiki: vilken är vilken? Chansen finns att du intuitivt kan svaret. (Foto: Wikimedia Commons)


”En dag berättade jag för min far att jag insåg att när man skriver ett ’R’ så börjar man med att skriva ett ’P’ och lägger sedan till ett streck för att fullborda tecknet. Senare insåg jag till min förvåning att jag kunde omvandla en gul bokstav till en orange bokstav endast genom att lägga till ett streck.”

Den stora majoriteten kommer aldrig att förstå känslan som författaren Lynne Duffy skrev om i sitt arbete Blue Cats and Chartreuse Kittens. Trots det äger vi alla, enligt en studie nyligen presenterad av Dr Jamie Ward på College University i London, en viss grad av denna ovanliga förmåga att kunna blanda bilder, ljud och andra förnimmelser, vilket kallas synestesi.

Synestesi, vilket förr i tiden klassades som ett resultat av mentalsjukdom, drogmissbruk eller överdriven fantasi, studeras idag inom området neurologi som en speciell förmåga hos somliga människor som kan koppla ihop två eller flera till synes oberoende sinnen då de utsätts för viss stimulans. Synesteter kan till exempel höra ett visst ljud när de betraktar ett konstverk, framkalla en viss smak när de berör ett föremål eller känna en karakteristisk lukt när de lyssnar till en melodi. Underligt? Ja, men utan tvekan verkligt.


Bodhisattva - ett av Zhang Cuiyings konstverk. (http://www.zhangcuiying.org/)

Bodhisattva – ett av Zhang Cuiyings konstverk. (http://www.zhangcuiying.org/)

De människor som besitter denna förmåga att korsa sinnena inbillar sig inte fenomenet. De upplever det verkligen, vilket för länge sedan har bekräftats i ett stort antal studier. Denna så kallade sjukdom tycks dessutom inte förtjäna en sådan klassificering, då praktiskt taget alla synesteter klargör att de tycker om förmågan.

Trots att de flesta inte kan känna smaken av ljudet av ett vattenfall, känna färgen på en tenors sång eller lyssna till den sköna melodin till en av Zhang Cuiyings målningar, så kan faktiskt majoriteten av oss associera sinnen på ett omärkbart sätt. Tror ni inte att det är sant?

Som demonstration kan nämnas exemplet med de två figurerna i fotot ovan där människor fått gissa namnet på figurerna. Experimentet ”Kiki och Booba” har tagits fram av forskaren Wolfgang Köhler. 95 till 98 procent av människorna ger ett korrekt svar.

I en annan studie, som gjordes av Dr Jamie Ward för att påvisa den förmåga att korsa sinnena som vi alla har, uppmanades ett halvdussin synesteter att teckna och skriva ner sina visuella upplevelser när de lyssnade till musik av New London Orchestra. En kontrollgrupp bestående av en grupp människor utan synestetiska förmågor fick utföra samma aktivitet. Båda gruppernas bilder redigerades sedan till en video tillsammans med den musik som hade inspirerat dem som tecknat. Videon visades sedan på ett museum, där 200 besökare hade valts ut slumpvis för att ge sin åsikt om vilken bild de tyckte korresponderade bäst med musiken.

Slutsatsen var inte bara att synesteterna som förväntat uttryckte melodierna bättre, utan också att majoriteten av människorna till viss del tolkar världen på ett syntestetiskt sätt, om än omedvetet. En del neurologer uppskattar faktiskt att så många som 10 procent av alla människor i viss utsträckning ”lider” av synestesi. Det man vet säkert är att åtminstone 6 procent av konstnärerna har förmågan att korsa sinnena när de skapar sina konstverk. Enligt neurologen Ramachandran på Univeristy of California ”kan processer liknande synestesi ligga bakom vår normala förmåga att göra metaforer och att vara kritisk inför kreativitet”.

Mot bakgrund av att alla människor i viss utsträckning är syntestetiska, bli inte förvånad om du tillhör de 98 procent som ger namnet Kiki till den spetsiga figuren till vänster och Booba till den runda figuren till höger. Du borde dessutom betrakta dig själv som en riktig syntestet om du när du läste den här artikeln upplevde en speciellt intressant smak.

Originalartikeln” target=”_blank”>engelsk version.