Kaninen och de fem elementen
En kanin målad av Kiyoka Chu, Epoch Times illustratör.


Trä, eld, vatten, metall och jord, de fem elementen, har var sitt år i den kinesiska kalendern. De ger djurtecknen olika karaktärer. När vi kommer till det kinesiska nyåret, den 3 februari, så börjar metallkaninens år.

Den värld som vi ser, den synliga världen, är uppbyggd av de fem elementen: trä, eld, vatten, metall och jord, men enligt den gamla kinesiska teologin är kosmos hörnstenar uppbyggda av de fem elementen, vilket inkluderar de dimensioner vi inte kan se.

De fem elementen går i cykler om sextio år och har olika livsenergier som samverkar med varandra. De strävar också efter att uppnå balans upptäckte de forntidens kinesiska vetenskapsmännen.

Nedan följer en beskrivning av de olika elementens kaniner.

Metallkaninens år var senast 1951. Under det kommande kinesiska året kommer det att födas fler metallkaniner. Metall ger de som är födda under kaninens tecken mer styrka, uthållighet och beslutsamhet. Metallkaninen är intensivare än andra kaniner när den ska göra någonting, oavsett om det handlar om en arbetsrelaterad eller romantiskt situation.

Vattenkaniner föddes 1903 och 1963. Precis som forsens strömmande vatten föredrar kaninen att bara flyta med. Den vill inte ha konflikter och undviker det till varje pris, även om situationen kan vara besvärande. Vattenkaninen har mycket lätt för att stödja andra människor.

Träkaniner föddes under åren 1915 och 1975. Den här kaninen, träkaninen, är jämt upptagen med att göra saker för andra. Den har ett behov av att känna att den gör andra nöjda. Det här generösa sinnet gör naturligtvis att andra lätt drar nytta av den, vilket träkaninen inte ens själv inser. 

Eldkaniner föddes 1927 och 1987. Eldkaninen har en eldgnista i sin personlighet och den finns även med i allt den gör. Det är eldgnistan som nästan tvingar eldkaninen att söka efter nya äventyr. Men med ett eldfängt humör har den lätt för att få vredesutbrott, och det är kanske därför den undviker konflikter.

Jordkaniner föddes året 1939 och sextio år senare, år 1999. Jordkaninen står med båda fötterna på jorden, de är förankrade i verkligheten. När den ger råd kan det låta hårt men det är ärligt menat. Att ha ett bra hemmaliv är viktigt för jordkaniner liksom pengar och materiella tillgångar.


Illustration av Zhiching Chen, Epoch Times.

Illustration av Zhiching Chen, Epoch Times.

Följande år har varit [och är] kaninens år: 1891, 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 och 2011. 

De senaste åren med djurtecknet kaninen, har följande av de fem elementen påverkat dem:

3 februari 2011   ~ 22 januari 2012: Metall-kaninen
16 februari 1999 ~ 4 februari 2000:  Jord-kaninen
30 januari 1987  ~ 16 februari 1988: Eld-kaninen
11 februari 1975 ~ 30 januari 1976:  Trä-kaninen
25 januari 1963  ~ 12 februari 1964: Vatten-kaninen
6 februari 1951   ~ 26 januari 1952:  Metall-kaninen
19 februari 1939  ~ 7 februari 1940:  Jord-kaninen

Några kända personer som är födda i kaninens tecken är:

Per Oscarsson, 1927-2010
Genombrottet som skådespelare kom 1947. Oscarsson fick rampfeber på 60-talet och blev då filmskådespelare. Berömd för ett framträdande i Hylands hörna 1966 där han under en monolog klädde av sig plagg efter plagg, nästan helt.

Per Lagerkvist, 1891-1974
Svensk författare, poet och dramatiker. Ledamot av Svenska Akademien. Erhöll Nobelpriset i litteratur 1951.

Albert Einstein, 1879-1955
Den moderna fysikens fader och en av 1900-talets största vetenskapsmän, är Albert Einstein. Han är kanske mest känd för sin relativitetsteori. Erhöll Nobelpriset 1922.

Under det nya [kinesiska året], försök att lära dig något från kaninens år och dess kvalitéer: Briljanta tankar, intelligens, vaksamhet och upprätthet. Då kan det inte gå fel.

Avsnittet om elementens olika kaniner har ursprungligen hämtats och bearbetats från: http://www.shengxiao5.cn