Kanel - ett framtida bot mot Alzheimer?
Kanelstänger till salu på en marknad i Sri Lanka.(Foto: AFP/ Lakruwan Wanniarachchi)


Kan kanel förebygga Alzheimers sjukdom? Ett forskningslag vid Tel Aviv University har upptäckt att extrakt från kryddan har positiva effekter på möss och flugor, djurens aktivitetsnivå och livslängd ökade, rapporterar Science Daily.

Allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen. I västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken, enligt uppgifter från svenska Alzheimersföreningen. Forskare världen runt arbetar intensivt för att finna förebyggande och bromsande läkemedel mot den fruktade sjukdomen.

Kanske finns lösningen till den gåtfulla sjukdomen att finna i naturens eget apotek? Professor Michael Ovadia vid zoologiska instutionen vid universitetet i Tel Aviv inspirerades av ett stycke ur Bibeln som beskriver hur höga präster använder kanel som behandling mot smittsamma sjukdomar.

Med sin insikt om kanelens helande egenskaper, lät Ovadia tillsammans med forskarkollegor göra tester på möss och flugor som bar på genetiska förändringar för att utveckla Alzheimers sjukdom. Djuren fick dricka en buffrad vattenlösning som tillsatts med malen kanel i dricksvatten.

Efter fyra månader, upptäckte forskarna att sjukdomsutvecklingen hade bromsats och djuren uppvisade samma aktivitetsnivå och livslängd som friska djur.

Den positiva effekten, förklarar Ovadia, beror på att extraktet hämmar bildningen av placken som bryter ner hjärnans nervceller.

I provrörstester har extraktet också visat sig kunna bryta ner den plack som redan bildats och på så sätt ha effekten att bota de sjukliga förändringarna. I framtiden hoppas forskarlaget på att undersöka det även i djurtester.

Ovadia manar dock till försiktighet med kryddan. De mängder kanel som krävs för att uppnå tereputiska effekter är giftiga. Det krävs att man kan skilja den aktiva substansen ur kanelen som skiljer den från den giftiga.

Studiens resultat  har presenterats i Public library of Science.