Kända personer födda under ormens år
Det kinesiska nyåret börjar den 10 februari 2013. Då är det Ormens år. (Illustratör: Jade Hsiao, Epoch Times)


Ormen är det sjätte djuret i den kinesiska zodiaken. Personer födda under ormens år är de mest intuitiva personerna, samtidigt är de de mest privata och tystlåtna. De är intelligenta och kloka. De anses vanligtvis som stora tänkare. Nedan följer några kändisar som är födda under ormens år.

Kejsar Kangxi, 1654-1722, Kina

Kangxi föddes den 4 maj 1654 som son till kejsar Shunzhi av Qingdynastin. Själv blev han installerad som dynastins fjärde kejsare vid sju års ålder. Mormodern lärde honom hur han skulle få personlig kontroll över riket.

Under sin regeringstid listade han tre viktiga frågor som måste hanteras:  att kontrollera översvämningarna i Gula floden, reparera den Stora kanalen (Kejsarkanalen) och ta itu med de tre vasallrikena i södra Kina. Listan betades av en efter en.

Kangxi  beordrade även sammanställningen av Kangxi-ordboken år 1716.  Med dess 47 035 kinesiska tecken ses den idag fortfarande som en auktoritativ referens.

Kejsaren benämns i den kinesiska historien som Den store Kangxi.

Goethe, 1749-1832, Tyskland

Goethe är en berömd tysk författare, konstnär och politiker. Hans fullständiga namn är Johann Wolfgang von Goethe. I hans omfattande arbete ingår episk dikt och lyrik skriven i en mängd olika stilar, prosa och versdramer, memoarer, en självbiografi, litterär och estetisk kritik, avhandlingar och fyra romaner. Dessutom, många litterära och vetenskapliga fragment och över 10 000 brev som han skrev, är bevarade liksom nästan 3 000 teckningar.

Goethes dikter tonsattes under hela artonhundratalet av ett antal kompositörer, däribland Beethoven, Schubert och Brahms.

Schubert, 1797-1828, Österrike

En av världens berömda kompositörer är Franz Peter Schubert.  Han komponerade cirka 600 lieder (sånger/romanser),  sakralmusik, operor, verk för scen, orkesterverk såsom symfonier, ouvertyrer, och en stor mängd kammar- och pianomusik.

Två månader innan han skulle ha fyllt 32 år dog han. Intresset för hans arbete ökade kraftigt under decennierna efter hans död medan Liszt, Schumann, Brahms och Mendelssohn var bland de kompositörer som fick strida för hans verk  på 1800-talet. Idag ses Schubert  som en av de ledande musikaliska företrädarna för den tidiga romantiken och han är fortfarande en av de mest spelade tonsättarna.

Lincoln, 1809-1865, USA

Abraham Lincoln föddes den 12 februari 1809. Som USA:s sextonde presidenten ledde han landet framgångsrikt genom det amerikanska inbördeskriget, avslutade slaveriet och arbetade för ekonomisk och finansiell modernisering.  Han var till största delen självlärd och blev advokat på landet. Han blev medlem i The Whig Party och kampanjade för llinois statliga lagstiftare under 1830-talet, och blev nominerad och vald till USA:s representanthus i Washington på 1840-talet.

Lincoln är ihågkommen som en stor president i USA.

Nobel, 1833-1896, Sverige

Alfred Bernhard Nobel föddes den 21 oktober 1833. Han var svensk filantrop, uppfinnare, kemist, ingenjör, nyskapare och tillverkare av försvarsmateriel. Han ägde Bofors, som han gjorde om från att vara järn- och stålproducent till att bli en stor tillverkare av kanoner och andra vapen. Han ägde 350 olika patent, där dynamit är den mest kända bland dem.

Nobel skapade Nobelpriset1895 genom sitt testamente. Det anses vara det mest prestigefyllda utmärkelsen som finns inom litteratur, medicin, fysik, kemi, fredsarbete.

Gandhi, 1869-1948, Indien

Mohandas Karamchand Gandhi föddes den 2 oktober 1869. Han var den mest framstående ledaren för den indiska nationalismen i den brittisktstyrda Indien. Genom att använda icke-våld och civil olydnad, ledde Gandhi Indien till självständighet och inspirerade rörelser för icke-våld, medborgerliga rättigheter och frihet över hela världen.

Gandhi var förgrundsgestalten för den indiska självständighetsrörelsen som förespråkar icke-våld enligt Satyagrahas och Ahimsas filosofi. Hans filosofi var inte teoretisk utan pragmatisk, det vill säga han utövade sina principer i verkligheten.

 

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.