Kända personer födda i drakens år
(Bild: Getty Image)


I Kina och runt om i världen firas nu det kinesiska nyåret. Förra året var det kaninens år men nu är vi inne i drakens år. Nedan finns en tabell över alla zodiakens djur och vilka år de har härskat över och några exempel på personer födda under i drakens år: Julius Caesar, Helen Keller, Immanuel Kant och Harry Martinson.

Julius Caesar föddes år 100. Han hade stor betydelse för omdaningen av den romerska republiken och för skapandet av det romerska kejsardömet. Det sägs att utan Caesar skulle Rom inte ha kunnat bli det stora imperium som kom att breda ut sig över delar av Europa, Asien och Afrika.

Caesar föddes i en patricierfamilj och fick en bred och god utbildning bland annat i litteratur och språk. Efter att ha lett sin armé i Gallien, som fick bieffekten att den romerska kulturen fördes till västra Europa, skrev han sju böcker om sin erfarenhet ”Kommentarer om det Galliska Kriget”. Det är ett litterärt mästerverk som vann berömmelse åt Caesar och placerade honom som en av fyra stora romerska historiker.

Immanuel Kant (1724-1804) är också född under ett drakår. Han var 1700-talets största filosof i Tyskland och hade påverkats mycket av filosofen Leibnitz. Det var först vid 57 års ålder som han gav ut sin berömda bok ”Kritik av det rena förnuftet”.  Inom etiken är Kant känd som pliktetiker. Kants berömda kategoriska imperativ lyder: Handla alltid efter den princip du skulle vilja se upphöjd till allmän lag.

Sedan följde flera lysande skrifter såsom ”Kritik av det praktiska förnuftet” och ”Kritik av omdömeskraften”. I ”Kritik av omdömeskraften”, jämför Kant moral med skönhet och analyserade det i detalj. Enligt hans åsikter är moralen ett oantastbart befäl över människan, vilket var ett mycket annorlunda synsätt.

Helen Keller föddes 27 juni 1880 i USA, och dog 1968. Hon var en stor författare, politiker och föreläsare. Hon var den första dövblinda person som avlade en akademisk examen. När hon var 19 månader gammal fick hon en sjukdom som gjorde henne döv och blind. Vid sju år ålder blev Anne Sullivan hennes lärare, som tog hänsyn till Helen Kellers psykologiska hinder. Sullivan gjorde sitt bästa för att hjälpa Keller överkomma sina hinder.

Helen Keller kom över sina funktionshinder och kämpade för att ta sig ut ur mörkret. Hon blev författare, politisk aktivist och föreläsare. Hennes framgångsrika historia är som en fackla som kan motivera alla som tycker sig leva ett hopplöst liv. Hon sparade inte på några ansträngningar för att hjälpa andra, inklusive andra blinda personer.

Hon verkade för kvinnors, funktionshindrade och arbetares rättigheter. Under sitt liv publicerade hon tolv böcker och ett stort antal artiklar.

Harry Martinson, född 1904, var författare, poet, ledamot av Svenska akademien och fick Nobelpriset i litteratur 1974 (tillsammans med Eyvind Johnson).

Uppväxten satte djupa spår i hans författarskap. När har var sex år dog fadern och modern emigrerade ensam till Amerika ett år senare. Själv ackorderades han ut som fosterbarn, var även en tid på barnhem. Efter sex års folkskola arbetade han och vid sexton år gammal gick han till sjöss. Sju år senare gick han i land på grund av en lungsjukdom och efter det gick han ibland på luffen.

Hans författarskap är omfattande. Mest berömt är rymdeposet Aniara som består av 103 sånger om människan i tid och rum. Aniara ligger till grund för Karl-Birger Blomdahls och Erik Lindegrens opera Aniara.

I en intervju i Röster i radio-TV (nr 33 1961) sade Martinsson:”Jag skriver som jag skriver därför att jag är buddhist. Inte religiöst, men moraliskt-filosofiskt.” Detta förstods inte av den tidens kritiker och hans buddhistiska livssyn togs inte på allvar.

Nu följer en tabell över alla djur i den kinesiska zodiaken. Leta upp ditt födelseår och du ser vilket djur du tillhör.

Råtta 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Oxe 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tiger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Kanin 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drake 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Orm 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Häst 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Get 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Apa 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Tupp 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Hund 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Gris 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019