Kända leksakstillverkare blundar för usla arbetsförhållanden i Kina
Förfalskade leksaker tillverkade i Kina som tullen tagit i beslag visas upp vid Frankrikes finansministerium, 22 april 2010. En nyligen utkommen rapport kritiserar hårt arbetsförhållanden för leksaksarbetare i Kina, och de stora internationella företagens ointresse av att åtgärda dem. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)


Enligt en rapport från en arbetsrättsorganisation bryter kinesiska leverantörer till internationella leksakstillverkare regelmässigt både mot kinesisk lag och etiska regler. Industrin verkar dock vara mer intresserad av att undandra sig ansvar och presentera en korrekt yta än att se till att verkliga förändringar görs, menar organisationen.

Förra månaden, med julen i antågande, publicerade China Labor Watch (CLW) en föga smickrande rapport om arbetsförhållanden i fyra leksaksfabriker i Guangdongprovinsen i södra Kina, där det mesta av Kinas leksakstillverkning är koncentrerad. Rapporten byggde på att CLW-utredare låtsades vara arbetare och jobbade bredvid de riktiga arbetarna från juni till november.

Fabrikerna som man undersökte tillverkar leksaker för välkända märken som Mattel, Fischer-Price, Disney, Hasbro och Crayola.

Utredningen fann en lång rad brott och etiska överträdelser. De flesta arbetsrättskränkningarna fann man även för sju år sedan när man gjorde en liknande undersökning. CLW drar slutsatsen att arbetsrättssituationen på leksaksfabriker i Kina inte har förbättrats.

Usla arbetsförhållanden

Enligt rapporten jobbade arbetarna i alla fyra fabrikerna minst 100 timmars övertid per månad, vilket är ett brott mot maxtiden på 36 timmar per månad som står i kinesisk lag. I en av fabrikerna jobbade man vanligtvis mer än 120 timmar övertid per månad. Under den intensivaste perioden jobbade man vanligtvis sex dagar i veckan, i skift på 11 eller 12 timmar.

”Inga fabriker försåg arbetarna med tillräcklig skyddsutrustning, trots att de regelbundet var i kontakt med skadliga kemikalier”, står det att läsa i rapporten.

Arbetarna fick tränga ihop sig i heta sovsalar med 8-18 personer per rum. Man hade fem duschrum för 180 personer, och stölder var vanligt förekommande.

Arbetarna har ingen facklig representation. Om det fanns en fackförening var den sannolikt bara en papperskonstruktion. ”Fackföreningsrepresentanterna väljs inte av arbetarna, och ordföranden är en del av företagsledningen”, står det i rapporten.

Tre av fyra fabriker tillät inte arbetare att bara säga upp sig, vilket de har rätt till enligt kinesisk lag. De var tvungna att få tillåtelse från ledningen för att säga upp sig. Om de sade upp sig under högsäsongen förlorade de avgångsvederlag och socialförsäkringar.

Lagar upprätthålls inte

Hur kommer då fabrikerna undan med de här brotten mot Kinas övertidslagar? Li Qiang, grundaren av China Labor Watch, uttalade sig den 11 december vid en hearing i den amerikanska kongressens Kinautskott. Han förklarade att företagsledningen bedriver lobbyverksamhet mot lokala regeringstjänstemän för att få dem att inte upprätthålla lagen på det här området. Han antydde att det även ledde till att man kunde betala ut för lite i sociala försäkringar.

Li sade även att fabrikerna utnyttjar arbetarna under lågsäsongen. Ledningen vill att arbetarna ska säga upp sig så de inte behöver betala avgångsvederlag eller socialförsäkringar. Därför ger man dem ingen övertid, vilket gör att de måste säga upp sig och åka hem, eftersom de inte får ihop till en lön som de kan leva på utan övertiden.

Vid samma hearing sade William S. Reese, en representant för ICTI, en internationell organisation för leksakstillverkare, att man hade uppförandekoder och genomförde inspektioner, och att arbetarna även hade en ”konfidentiell hjälplinje” som de kunde ringa. Deltagande i det här programmet är frivilligt, men alla de stora leksakstillverkarna har skrivit på, och köper bara från certifierade fabriker.

Li Qiang sade dock att de här inspektionerna är meningslösa och bara görs för att tillfredsställa investerare. Fabriker certifieras vare sig de följer koderna eller inte, och de företag som CLW undersökte hade alla inspekterats.

Hjälplinjen för arbetare fungerar inte för att föra fram klagomål. Ibland säger den som tar emot samtalet till den som ringer att han eller hon ska ta upp problemet med sin överordnade.

Taktik för att slippa ta ansvar

Li Qiang berättade även om ett dödsfall där en 17-årig pojke var så utmattad att hans hand fastnade i en maskin, och han dödades. Det var på en fabrik som tillverkade Disneyleksaker. Disney meddelade att fabriken stod för mindre än 15 procent av deras order, och att eftersom den inte mötte Disneys standards så skulle man avbryta samarbetet med den.

Li sade att Disneys svar var typiskt för många leksaksföretag, som delar upp sina order mellan ett stort antal fabriker för att ”garantera att deras order till varje fabrik bara utgör en liten del av den fabrikens order – vanligen inte mer än 20 procent”. På så vis kan leksakstillverkaren hävda att man inte har något stort inflytande över fabrikens agerande. När något händer säger man helt enkelt upp sitt avtal och säger att fabriken bröt mot uppförandekoden.

Li tillade att leksaksföretagen borde förbättra omständigheterna i de fyra fabriker där CLW kunde konstatera att det begicks brott och etiska överträdelser ”snarare än att leta efter ursäkter att bara dra sig ur fabriken”.

Rapportering av Gary Feuerberg