Kända kinesiska dissidenter möttes i Prag
Från vänster Chen Maiping, Wang Juntao, Wei Jingsheng och Martin Hala. (Foton: Epoch Times)


Nyligen sammanstrålade flera kända kinesiska dissidenter i Tjeckiens huvudstad Prag. Ett av Europas äldsta universitet, Charles University, hade bjudit in dem till ett symposium om demokratirörelsen i Peking under 1980-talet.

Symposiet, som organiserats av Chiang Ching-kuos internationella sinologiska center, var ämnat som en fördjupning i historien om hur oliktänkare gör sina röster hörda i kampen för mänskliga rättigheter. Temat var ”From Democracy Wall to Internet”, (Från demokrativäggen till Internet*).

Epoch Times tog tillfället i akt och intervjuade deltagarna om aktuella Kinafrågor.

En av de närvarande dissidenterna var Wei Jingsheng, aktivist för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. Wei blev känd när han i slutet av 1978 på en väggtidning i Peking krävde ”den femte moderniseringen”, demokrati. Den 29 mars 1979 greps han för att ha ”avslöjat militära hemligheter” och dömdes till 15 års fängelse.

Han publicerade senare ett brev i vilket han beskrev de omänskliga förhållandena i Qingchengfängelset, samma fängelse som Tibets tionde Panchen Lama satt fängslad i. Wei frigavs den 14 september 1993, då Kinas regim ville visa öppenhet inför den internationella olympiska kommittén (IOC).

Så snart Kina fick kännedom om att de inte fick OS-värdskapet kastades Wei i fängelse igen. Denna gång åtalades han för ”konspiration mot staten”. Han satt fängslad fram till 16 november 1997 då han släpptes av ”medicinska skäl” och därefter förvisades till USA, efter internationella påtryckningar. 1996 tilldelades han Sacharov-priset och för närvarande driver han The Wei Jingsheng Foundation med bas i USA.

ET: – Anser du att det finns en ”lämna KKP-rörelse”? Och i så fall finns det några likheter mellan den här rörelsen och den offentliga rörelsen ”demokrativäggen i Peking” 1978?

Wei Jingsheng: – Det här fenomenet (folk som avsäger sig kommunistpartiet) existerar… Falun Gong-metoden och fenomenet “avsägandet av KKP” – I den långa historien med ansträngningar att demokratisera Kina, verkar som att de är en form av demokratirörelse.

Faktiskt var det någon som satte upp en affisch på demokrativäggen i Peking (1978-79) med en uppmaning till folk att säga upp sitt medlemskap i kommunistpartiet. Men det hade inte någon större inverkan på allmänheten. Faktum är att affischen hängde kvar blott en dag. Dagens ”lämna KKP–rörelse” har inte någon direkt relation till demokratirörelsen ”Vår i Peking” på 80-talet.

En annan deltagare på symposiet var Ren Wanding, en av de kinesiska ledargestalterna i frågor gällande mänskliga rättigheter. Han har gjort sig välkänd genom att ha deltagit i rörelsen ”demokrativäggen i Peking” och för att ha utarbetat och skrivit ”Deklarationen för Mänskliga Rättigheter i Kina”. Han var även delaktig i demokratirörelsen 1989 och deltog i bildandet av det Kinesiska demokratiska partiet 1998. Han har sammanlagt tillbringat elva år i fängelse. 1994, medan han fortfarande satt fängslad, tilldelades han priset Robert F Kennedys Human Rights Award. 


Ren Wanding

Ren Wanding

ET: – Vet det kinesiska folket i allmänhet att människor torteras bakom arbetslägrens murar?

Ren Wanding: – Ja, det gör de.

ET: – Är det på grund av att de är rädda som de inte gör något?

Ren Wanding: – Ja, det ligger i den mänskliga naturen att vara rädd för tortyr.

ET: – Vad tror du om påståendena om att Falun Gong –utövare har bestulits på sina organ i den kinesiska fängelserna?

Ren Wanding: – Ja, jag tror på dem. I mitt personliga demokratiska koncept för det framtida Kina räknar jag med upprätthållandet av rättigheterna för tibetaner, människorättsaktivister, de oberoende kyrkorna, Falun Gong-utövare och de demkoratiska element inom KKP.

Den sista av symposiets talare vi intervjuade var Chen Maiping, kinesisk författare, känd under författarnamnet Wan Zhi. Han har mestadels skrivit korta noveller och översatt litteratur från engelska och svenska till kinesiska. Under sent 70-tal och tidigt 80-tal var han medarbetare på den osubventionerade underjordiska kinesiska tidningen Jintian (Idag). I och med detta övervakades han av de kinesiska myndigheterna och sedan 1986 har han levt i exil i Sverige.

Efter massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 startade han Jintian för exilkineser och dissidenter som lever i Kina. I Sverige har han bland annat undervisat i kinesiska på Stockholms Universitet och är vd och generalsekreterare för Independent Chinese PEN Centre.

ET: – Är de kinesiska samhällena utomlands påverkade av propaganda från Kina?

Chen Maiping: – De kinesiska samhällena i västvärlden verkar vara homogena i västerlänningars ögon. Faktum är de är indelade i många grupper: det finns kineser från Hongkong, kineser från Taiwan och många andra. En stor del av de kineser som bor utomlands är påverkade av chauvinismen, ”flagg-viftarna” som anser att OS var en succé och så vidare. Kommunistregimen försöker influera utlandskineserna, men de kan inte influera dem alla.

ET: – Finns det några oberoende kinesiska medier i västvärlden och har de en viktig roll att spela?

Chen Maiping: – Det finns många viktiga informationskällor för kineser utanför Kina. Till exempel Epoch Times, New Tang Dynasty TV och åtskilliga andra oberoende massmedier med bas i New York och Paris och som i huvudsak finansieras från Taiwan eller Hongkong, sade Chen. Problemet är att Kina på senare tid har använt sina tillgångar för att köpa upp några av de oberoende medierna.

Chen Maping fortsätter: – Kampen för demokrati är inte bara en fråga om bestrida dem (KKP) politiskt, den har även en social, ekologisk och kulturell aspekt. Till exempel: en bra dikt kan ha en väldigt starkt befriande effekt på människor. Kineser använder i dag internet för att söka upp hemsidorna för PEN-centret, och även oppositionens webbsidor som Wei Jingshen Foundation.

ET: – På tal om Wei Jingsheng, om han (exempelvis) blev Kinas premiärminister efter att den nuvarande regimen fallit, skulle du vilja bli medlem i hans kabinett?

Chen Maiping: – (Skattar) Nej, aldrig. En författare måste vara oberoende.

ET: – Du nämnde att bra poesi kan skapa en god effekt hos kineser. Men frågan är; är inte deras sinnen på något sätt förgiftade efter att ha levt nästan 60 år under kommunist regimen?

Chen Maiping: – Det kinesiska språkets situation är mycket komplicerad. Efter kommunistrevolutionen 1949 har de förenklade kinesiska tecknen införts i vårt land. Den ideologiska kampen berörde även estetiken i det kinesiska språket. Den kommunistiska retoritiken använder i grunden tre metoder: falska uttalanden (lögner), stora ord (överdrifter) och tomhet (urholkning av ordens betydlse). När regimen faller måste det kinesiska språket återgå till dess sanna, konkreta, tydliga form. Det borde åter igen bli originellt och vackert. Kanske borde vi återvända till vår tradition. Det traditionell kinesiska språket var faktiskt konkretare, mer underbart.

Fotnot: Demokrativäggen var en lång mur i Pekings Xicheng-distrikt, där oliktänkare som Wei Jingshen satte upp affischer med sina åsikter och kritik av kommunistpartiet från 1978 fram till 1979 då den stängdes av regimen.


Wei Jingshen

Wei Jingshen