Kanadensiskt universitet stänger Konfuciusinstitut
Sonia Zhao berättar om förföljelsen av Falun Gong i Kina under en sammankomst i Toronto, augusti 2011. Zhao var tidigare lärare vid Konfuciusinstitutet på McMaster University. Innan hon anställdes på institutet blev hon tvungen att underteckna ett dokument där hon lovade att inte utöva Falun Gong. McMaster University har nu beslutat att stänga institutet på grund av dess anställningsförfaranden. (Foto: Gordon Yu/Epoch Times)


McMaster University i Hamilton, har beslutat att stänga Konfuciusinstitutet som funnits på universitetet sedan 2008, rapporterade universitetet 7 februari.

Beslutet togs på grund av de anställningsförfaranden som det Kina-länkade Konfuciusinstitutet använder vid rekryteringen av lärare i Kina.

Epoch Times rapporterade 2011 om Sonia Zhao som arbetade på McMasters Konfuciusinstitut. Hon tvingades att skriva under ett dokument att inte utöva Falun Gong, en andlig kultiveringsmetod som förföljts av den kommunistiska regimen i Kina, för att få anställning.

”Rekryteringen av lärare sker i Kina och vi kan inte acceptera sådana krav”, sade Andrea Farquhar, biträdande vicerektor för offentliga och statliga relationer vid McMaster till Epoch Times.

Farquhar kan inte bekräfta att universitetets beslut att stänga Konfucius Institutet berodde på Zhaos fall, men sade att det grundade sig på den övergripande situationen.

”Vi har tagit upp att vissa frågor och anställningsförfarandet inte är i linje med hur vi agerar som universitet.”

”Till exempel ska alla respekteras oberoende av ståndpunkt. Vi respekterar alla människors rätt att ha en egen åsikt”, sade hon.

Lucy Zhou, taleskvinna för Falun Dafa-föreningen i Kanada, säger att hon är nöjd med universitetets beslut att stänga Konfuciusinstitutet.

”Det är mycket uppmuntrande att se att McMaster University försöker rätta till ett misstag som de gjorde när de inviterade Konfuciusinstitutet till universitetet utan att inse diskrimineringen mot Falun Gong vid tjänstetillsättningarna”, sade Zhou.

”Den illegala förföljelsen av Falun Gong är hänsynslös och genomsyrar hela det kinesiska samhället, även utbildningssystemet. Denna typ av diskriminering som exporterats till Kanada är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.”

Sonia Zhao, som har beviljats flyktingstatus i Kanada, var också nöjd med McMasters beslut.

”Det är goda och uppmuntrande nyheter. Förföljelsen av Falun Gong får inte ske i Kina och naturligtvis inte i Kanada”, sade hon.

”Jag hoppas andra universitet kommer att vidta liknande åtgärder.”

Finansierade av kommunistregimen i Kina är Konfuciusinstituten utformade för att främja det kinesiska språket och kulturen med hundratals förgreningar världen över. Av underrättelsetjänster har de däremot setts som organisationer som används av regimen för att utvidga deras ”mjuka makt”.

Richard Fadden, chef för Kanadas underrättelsetjänst, har sagt att Konfuciusinstituten kontrolleras av kinesiska ambassader och konsulat och kopplar dem till några av regimens försök att påverka Kanadas Kinapolitik.

Epoch Times rapporterade 2011 om en bestämmelse som publicerats på engelska på Konfuciusinstitutets webbsida som kräver att de sökande inte har någon koppling till eller utövat Falun Gong.

Människorättsaktivister och advokater säger att kravet kränker de mänskliga rättighetskoderna i Kanada, särskilt om instruktörerna rekryterats för att arbeta i Kanada.

Falun Dafa-föreningen i Kanada tog först upp Zhaos fall och oron över anställningsförfarandena med McMaster University. Enligt föreningen fick de ett brev från rektorn på universitetet som erkände att det fanns anledning till oron.

Eftersom universitetet inte vidtog några ytterligare åtgärder slutade Zhao på Konfuciusinstitutet 2011 och överlämnade sitt ärende till Ontario Human Rights Tribunal i september 2012.

I sitt svar till människorättsdomstolen hävdade McMaster att genom att Zhao undertecknat avtalet med Hanban, den organisation i Kina som sköter tillsynen av Konfuciusinstituten, har domstolen ingen behörighet i ärendet.

Människorättsadvokaten David Matas, som representerar Zhao, sade att argumentet inte håller eftersom Konfuciusinstituten inte är en självständig enhet.

”I realiteten är Konfuciusinstitutet en del av universitet, sade Matas. Hanban är inte den som styr, det de gör är bara att bakbinda lärarna.”

Enligt ett officiellt uttalande har McMaster meddelat att institutet stängs vid terminsslutet i sommar.

Konfuciusinstitutet på McMaster utvecklades i samarbete med Pekings språk- och kulturuniversitet och enligt uttalandet har McMaster haft många diskussioner med tjänstemän därifrån utan att komma fram till någon bra lösning.

”Både senaten och styrelsen har uppdaterats om universitetets avsikt att dra sig ur avtalet den 31 juli, 2013. Det här kommer säkra att inga fler instruktörer väljs för McMaster och att studenter som har undervisning genom institutet kan slutföra sina nuvarande sessioner”, sades det i uttalandet.

Zhou säger att hon hoppas fler kommer att följa McMasters exempel och stänga instituten.

”Att importera diskriminering mot Falun Gong eller andra grupper via utbildningssystemet till Kanada är inte acceptabelt.

Konfuciusinstitut finns på många platser och i många länder, även i Sverige.

Översatt från engelska.