Kanadensiskt lagförslag för minskad illegal organhandel
Parlamentsledamot Borys Wrzesnewskyj.


I Kanada har ett förslag om ändringar i lagstiftningen kring organtransplantationer lagts fram, för en kriminalisering av transplantationer med organ tagna från ofrivillaga donatorer. Överträdelser skulle då få rättsliga påföljder för kanadensiska medborgare oavsett om transplantationen gjorts i Kanada eller utomlands.

Till olagliga transplantationer inräknas även de fall där ”donatorerna” betalats för att sälja sina organ, som i fallet med ”Doctor Horror”, Amit Kumar, som levde i Kanada med hustru och barn.

Interpol söker nu efter Kumar, som påstås ha drivit en olaglig affärsverksamhet med njurar som stulits eller köpts av bönder och lönearbetare i Indien. Organen såldes sedan till välbeställda indier och utlänningar. I datorerna som beslagtogs på en av Kumars kliniker fann man enligt rapporter kanadensiska förfrågningar efter organ.

Motionen föreslår att man upprättar en lista över personer som Kumar och att dessa personer sedan utestängs från Kanada för att de varit delaktiga i organhandel. Lagförslaget innebär även att mottagare av organ måste ha ett certifikat som bevisar att organen erhållts på laglig väg.

En sådan kontroll kan lätt göras vid transplantationer inom landet. De som reser utomlands för transplantationer, de så kallade ”transplantationsturisterna” kan få svårigheter, speciellt i länder som Kina som är ökänt för att transplantera stulna organ.

Transplantationsturister är beroende av eftervård och mediciner efter att de återvänt till sina hemländer. Den kanadensiska motionen föreslår krav på att klinikerna rapporterar alla patienter som behandlas efter transplantation till ett certifieringsprogram. Programmet skall kontrollera att organen inte köpts eller stulits. Saknas certifikat kan ärendet utredas och organmottagaren ställas inför rätta.


Indiern Shakeel Ahmed vilar mot sängen tillsammans med sin far efter att en av hans njurar avlägsnats i Gurgaon utanför New Delhi, den 29 januari. Uppemot 500 fattiga lantarbetare kan ha lurats in i detta av en grupp organhandlare som säljer njurar i New Delhis välbeställda distrikt. (AFP PHOTO/ Manan VATSYAYANA)

Indiern Shakeel Ahmed vilar mot sängen tillsammans med sin far efter att en av hans njurar avlägsnats i Gurgaon utanför New Delhi, den 29 januari. Uppemot 500 fattiga lantarbetare kan ha lurats in i detta av en grupp organhandlare som säljer njurar i New Delhis välbeställda distrikt. (AFP PHOTO/ Manan VATSYAYANA)

En överträdelse av lagen skulle innebära mellan fem års fängelse och en livstidsdom.

En av förslagställarna, Wrzesnewskyj, säger att han motiveras av historier han hört från många delar av världen, till exempel en artikelserie om barn som försvann från barnhem i Ukraina för några år sedan. Han säger att han, som de flesta andra, inte var så väldigt oroad över historierna eftersom han antog att tjänstemännen blivit mutade av västerlänningar som ville adoptera. En polis på plats upptäckte dock någonting annat.

– När han (polisen) grävde i det visade sig någonting ganska skrämmande, berättar Wrzesnewskyj. De här barnen adopterades inte. De här barnen offrades i själva verket för sina organs skull; organen såldes.

Ungefär vid samma tid läste han även om njursmuggling i Indien, där en del fattiga bybor sålde sina organ för samma pris som en taxibil.

– Ibland fick det otäcka konsekvenser. När det kom till kritan fick de inte de utlovade pengarna.

Mer nära i tiden har Wrzesnewsky läst en rapport författad av två kanadensare, den före detta parlamentsledamoten David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas. Rapporten är en detaljerad redogörelse för den omfattande organhandeln som Kina bedriver med organ stulna från Falun Gong-utövare som fängslats. Wrzesnewskyj beskriver rapporten som ”skrämmande”.

– I alla fallen var det de mest sårbara personerna i sina respektive samhällen, säger han.

Wrzesnewskyj tror att tre trender fått den olagliga organhandeln att skjuta fart: medicinsk teknologi som tillåter vilket organ som helst att transplanteras för ett lågt pris, internationella resor som gör det möjligt för en person att ta sig över jordklotet på mindre än en dag och ökade skillnader mellan de rikaste och de fattigaste i samhället.

– Så, sammantaget har det medfört förfärande konsekvenser för de mest sårbara, menar han.

Wrzesnewskyj vill att Kanada ska påbörja processen med införandet av nya lagar och hoppas att andra länder ska följa deras exempel.

Översatt från version