Kanadensisk parlamentsledamot uppmanar Kina att befria förföljda religiösa grupper
Fängelset i Hulan i Heilongjiangprovinsen där Li Zhigang hålls fängslad. (Foto: Clearwisdom.net)


Kanadas utrikesminister säger att Kanadas regering är allvarligt oroad över människorättssituationen i Kina, inklusive fortsatt inskränkt religionsfrihet och förföljelse av religiösa grupper som Falun Gong-utövare, enligt en Falun Gong-webbplats.

I ett brev från den 25 juni 2010 som publicerades på Clearwisdom.net, en webbplats som drivs av Falun Gong-utövare, sade Kanadas utrikesminister Lawrence Cannon: ”Kanadas regering uppmanar de kinesiska myndigheterna att garantera religionsfrihet för alla kinesiska medborgare i enlighet med den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Dessutom uppmanar vi Kina att frige kinesiska medborgare som fängslats eller arresterats som vädergällning för att de utövat sin rätt till religionsfrihet, däribland Falun Gong-utövare.”

Cannons brev var ett svar på en förfrågan från en Falun Gong-utövare i Kanada som bett den kanadensiska regeringen om hjälp att befria sin vän Li Zhigang, som är Falun Gong-utövare och fängslad i Kina.

Li, som kommer från Harbin, dömdes till fem års fängelse av de kinesiska myndigheterna 2009 för att han vägrade ge upp den andliga meditationsmetoden Falun Gong. Han är nu i Hulans fängelse i nordöstra provinsen Heilongjiang, där han har utsatts för tortyr, inklusive grym misshandel och elchocker med elbatonger. Hans tillstånd är kritiskt.

Fängelsepersonalen har förbjudit besök från familjen.

Lis fall avslöjades i media i Kina och utomlands år 2009, vilket ledde till uppmärksamhet och oro i det internationella samfundet.

Cannon sade i sitt brev att fallet Li Zhigang ”ger anledning till allvarlig oro.”

”Kanadas regering är allvarligt oroad över människorättssituationen i Kina, inklusive fortsatta inskränkningar i religionsfriheten och förföljelse av religiösa grupper såsom Falun Gong-utövare. Kanada tar konsekvent upp frågan om mänskliga rättigheter med den kinesiska regeringen, uppmanar Kina att respektera, skydda och främja yttrandefrihet, föreningsfrihet, och andliga övertygelse för alla kinesiska medborgare. Kanada fortsätter också att ta upp ett antal oroväckande ärenden som rör mänskliga rättigheter. Dessutom, genom dialog och samarbete på hög nivå, eftersträvar Kanada att hjälpa Kina att anta och genomföra internationellt överenskomna standarder inom frågor såsom mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och hållbar utveckling.”

”Fallet med din vän Li Zhi Gang ger anledning till allvarlig oro. Kanadas regering uppmanar de kinesiska myndigheterna att garantera religionsfrihet för alla kinesiska medborgare i enlighet med den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter.”

Falun Dafa Information Center, Falun Gongs officiella webbsida för nyheter och information, skrev i sin Executive Summary 2010 Annual Report (Sammanfattning av 2010-års redovisning):

”Även om det är svårt att bedöma det exakta antalet Falun Gong-utövare i Kina för närvarande, beräknade både redaktörerna på Falun Gongs främsta kinesiskspråkiga webbsida och västerländska medierapporter under 2009 antalet till tiotals miljoner, vilket pekar på en fortsatt popularitet och även ökning av Falun Gong i Kina.

”Dessa miljontals Falun Gong-utövare
i Kina lever under ständigt hot om att bli arresterade, torterade och dödade på grund av sin religiösa identitet. Under 2009 var laglösheten och brutaliteten i partiets behandling av medborgare som utövade Falun Gong fortsatt hårresande. Kvävande övervakning, sena nattliga razzior mot utövares hem, misshandel med elektriska batonger och långa fängelsestraff är rutinmässiga inslag i de kinesiska myndigheternas obevekliga ansträngningar att identifiera och med våld ”omskola” varenda Falun Gong-utövare i Kina. Under tiden fortsätter rapporter om dödsfall på grund av tortyr eller andra övergrepp i häkten att strömma ut från Kina nästan dagligen …”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40451/