Kanadensisk domstol begränsar kinesisk inblandning i rättsprocess mot Jiang Zemin
Advokat Kate Kempton företräder målsägarna i rättsprocessen. (Epoch Times))


En grupp kinesiska advokater stödda av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) tillåts, med hårda restriktioner, att deltaga i en tortyrrättegång mot Kinas tidigare partiledare Jiang Zemin i Kanada.

All-China Lawyers Association (ACLA) har tidigare verkat för att få målet nedlagt. Nu begränsas deras delaktighet i rättsprocessen, som drivs av sex kanadensiska medborgare vilka levt under kommunistregimens förföljelse av Falun Gong i Kina. De utsattes för allvarlig tortyr och kräver nu ett skadestånd på motsvarande 126,5 miljoner kronor (20 milj USD) av de åtalade.

Jiang Zemin har inte svarat på stämningen. Kärandesidan menar att ACLA är en förlängning av KKP. De säger att ACLA:s deltagande i rättegången kan leda till att Jiang Zemin förskonas ett förlorat mål. De varnar också för att ACLA med utdragna inlägg kommer att försöka få rättegången ur kurs.

I ett utslag från i fredags noterade domaren Maureen Forestell att det sannolikt finns starka band mellan ACLA och svaranden. Bland svaranden finns förutom Jiang ytterligare fyra kinesiska topptjänstemän: Li Lanqing, Luo Gan, Liu Jing och Wang Maolin, vilka spelat nyckelroller i den åtta år långa förföljelsen av Falun Gong. ACLA kommer nu att förbjudas att inlägga bevis och föra argumentation i ärendet och även krävas på kostnaderna ifall de drar ut på förfarandet.

Kate Kempton, kärandens advokat, är nöjd med beslutet.

– Självklart hade vi hoppats på att ACLA skulle hindras från att komma emellan, men rättens dom innebär en ganska begränsad inblandning, och det är vi glada för, säger Kampton.

Bland de som driver målet finns konstprofessorn Zhang Kunlun. Han tillfångatogs på en resa i Kina då han talade med andra om Falun Gong. Han fängslades och torterades med elchocker.

Zhang räddades med Amnesty International och Irwin Cotlers, Kanadas dåvarande justitieministers, hjälp. I CBC:s dokumäntär om KKP:s förföljelse av Falun Gong, beskriver Zhang tiden i ett kinesiskt tvångsarbetsläger som att ”befinna sig i en håla med monster.”

Zhang säger att vakterna berättat för honom att de på Jiang Zemins order kunde tortera Falun Gong-utövare till döds, begrava deras kroppar utanför och kalla det för ”självmord.”

Rättsliga processer har inletts i minst 50 fall i världen. Åtminstone 18 är stämningar av Jiang Zemin, men Jiang har inte givit respons till någon av dem. Källor på regeringsnivå menar att Jiang i det fördolda utövat påtryckningar på regeringar i väst, och i åtskilliga fall har ACLA ställt sig emellan och försökt att omkullkasta målen.

Det kinesiska kommunistpartiet blir väldigt nervösa av stämningsansökningarna mot de värsta förövarna i förföljelsen av Falun Gong, säger Terri Marsh, en advokat från USA som har tagit sig an många av fallen. Att de inte svarar på målen är en strategi av många inblandade tjänstemän; de använder sig av ett ombud som försöker få ärendet avvisat. De gör så eftersom de vet att de är skyldiga till dessa brott. Infann de sig i rätten skulle de ställas ansvariga för vad de gjort.

I en domstol i USA har tre av ACLA:s försök att deltaga i en rättegång mot det KKP-ägda China Central Television avvisats. Medianätverket har stämts för att ha propagerat för, och försökt rättfärdiga, regimens förtryck av Falun Gong.

Översatt från version