Kanadensare kan stämma utländska tjänstemän för tortyr, säger advokater
En teckning av en scen i Ontarios överdomstol, där domaren hörde skäl för att ett kanadensiskt civilmål mot kinesiska tjänstemän skulle få fortsätta, och att de som utsatts för tortyr skulle kunna få upprättelse. (Foto: Gordon Yu / Epoch Times)


Ontarios överdomstol lyssnade till skäl för att tillåta ett kanadensiskt civilrättsligt mål mot kinesiska tjänstemän att gå vidare så att människor som utsatts för tortyr skulle kunna få upprättelse.

– Detta har aldrig tidigare beslutats av en kanadensisk domstol, sade advokat Kate Kempton under förhandlingen.

År 2004 inlämnade sex Falun Gong-utövare, en kanadensisk medborgare och fem invånare i Ontario, en stämningsansökan mot förre kinesiske ledaren Jiang Zemin och fyra andra högt uppsatta tjänstemän inom det kinesiska kommunistpartiets (KKP) för tortyr. De yrkar på 20 miljoner kanadensiska dollar i skadestånd. Den kinesiska regimen har inte erkänt rättegången, men en grupp som heter All China Lawyers Association (ACLA) har ingripit på de anklagades sida och hävdar att tjänstemännen har immunitet.

Advokater för målsägarna hävdar att torterare ”inte kan agera med bemyndigande från allmänheten”, och därför har statstjänstemän som torterar inte rätt till immunitet enligt lagen om statsimmunitet i Kanada.

Matt Eisenbrandt från det Kanadensiska centret för internationell rättvisa (CCIJ), en organisation som ingriper på målsägares sida och som följer tortyroffrens rättsfall, talade med reportrar efter dagens förhör.

– Människor som är offer för tortyr ska i domstolen kunna få rättvisa för det som hände dem. Att bara tillämpa generell immunitet är helt enkelt inte vettigt i en rättslig fråga, och det sätter inte heller Kanada på de människors sida som det ska skydda, säger han.

David Matas, en advokat som företräder målsägarna, gav till domstolen uppgifter om förföljelse och tortyr av dem som lämnat in stämningen. Tvångsarbete, elchocker, förhör, misshandel och hjärntvätt var bland anklagelserna. Matas är medförfattare till Bloody Harvest, en bok som beskriver anklagelser om storskalig skörd av levande Falun Gong-utövares organ i vinstsyfte, i den kinesiska regimens regi.

Falun Gong är en kinesisk andlig qigongmetod som växte i popularitet under 1990-talet. Jiang Zemin inledde en förföljelsekampanj mot gruppen för 11 år sedan efter att han hävdat att metoden hotade kommunistpartiet. De fem åtalade i rättegången betraktas av Falun Gong-utövare som de främsta anstiftarna av utbredd tortyr och hatbrott mot dem i Kina.

Processen mot de kinesiska tjänstemännen skiljer sig från Bouzari-målet mot den iranska regeringen år 2000 i och med att Bouzaris stämningsansökan riktade sig mot en myndighet. Det här fallet är riktat mot specifika individer. Kate Kempton hävdade att det inte bör finnas någon straffrihet för statstjänstemän när det handlar om tortyr, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord, eftersom immuniteten inte gäller tjänstemannens status utan snarare den utförda handlingen.

Matas förklarade inför domaren att de åtalade agerat som KKP-tjänstemän snarare än som statstjänstemän. Särskilt Luo Gan, som var ansvarig för skapandet av 610-byrån – en utomrättslig specialgrupp hos polisen skapad för att undertrycka Falun Gong – hade inga statliga ålägganden vid tiden för hans påstådda brott.

– Föreställningen att statlig immunitet skulle gälla för Luo Gan eller [kinesiske tjänstemannen Wang] Maolin är för mig långsökt. För Jiang Zemin och de andra två överlappade statliga funktioner och partifunktioner varandra såtillvida att de i teorin kunde ha använt sina statliga funktioner för att undertrycka Falun Gong. I själva verket använde de sina funktioner inom partiet, sade Matas efter utfrågningarna.

Enligt den ursprungliga stämningsansökan fick en av målsägarna, Zhang Kunlun, höra från sina torterare att ”Det är Jiang Zemin som instruerade oss att göra detta, det är inte vad vi vill göra.”

Domstolsbyggnaden var fylld av sorl på morgonen och säkerhetspoliser uttryckte hörbart sin förvåning över att så många kom in. Några dussin Falun Gong-utövare hoppades kunna delta i förhandlingarna, men de flesta fick vänta utanför, eftersom rättssalen bara rymde en handfull åskådare.

Målsägarnas advokater försökte delge svarandena stämningen efter att den lämnats in i november 2004. Efter att ha försökt under ett år och inte lyckats, beviljade domaren i Ontarios högsta domstol i juli 2006 en begäran om att låta ärendet gå vidare enligt gängse tillvägagångssätt.

Men i augusti 2007 yrkade ACLA på ingripande. Falun Gong-utövare tror att ACLA:s yrkande stöddes av den kinesiska regimen.

Efter mycket diskussion fick förhandlingen slutligen fortsätta med advokaterna Kate Kempton, David Matas och Matthew McPherson, vilka alla försvarar målsägarna. ACLA:s advokat Malcolm Ruby, valde att inte tala med journalisterna.

McPherson använde sin tid inför domaren till att hävda att tidigare fall rörande immunitetslagar inte är tillämpliga på detta fall. Han talade efteråt med reportrar:

– Målsägarnas ståndpunkt är för det första att tjänstemännen i fråga var partitjänstemän. Alla de påstådda handlingarna utfördes i egenskap av partifunktionärer, inte som regeringens funktionärer. För det andra innebar det faktum att när tortyren utfördes så kunde de inte ha agerat med bemyndigande från det allmänna, eftersom i internationell rätt fördömer alla stater tortyr. Staternas praxis har varit att inte erkänna tortyr som statens handlingar.

Kempton tillbringade eftermiddagen med att utveckla de fem punkter som är centrala för målsägarnas argument. Hennes sista punkt avsåg lagens dynamik: för 40 år sedan hade länderna absolut immunitet, och stämningar rörande tortyr var sällsynta. Detta går nu emellertid i riktning mot restriktiv immunitet, och nationernas suveränitet och individers immunitet är mindre problematiska nu att prövas för brott mot mänskligheten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32361/