Kanadas uppdrag i Afghanistan ifrågasätts
Kanadas militära närvaro i Afghanistan efter 2009 är inte självklar. Många anser att dödsfallen varit för många. (Foto: John D. McHugh/AFP/Getty Images)


Kanadas militära uppdrag i Afghanistan anses ha ett imageproblem. Kanadensarna gillar inte att deras soldater kommer hem i likpåsar. Detta innebär ett dilemma för premiärminister Stephen Harper, som vill att Kanada ska skapa säkerhet i Afghanistan under dess återuppbyggnad.

Harper har dock sagt att Kanada bara fortsätter den militära närvaron i landet efter 2009 om det finns stöd för det i parlamentet. Harpers konservativa minoritetsregering är därför beroende av stöd från andra partier, något som kan vara svårt att uppbåda när den allmänna opinionen är kritisk.

Efter att sex kanadensiska soldater dog av en landmina den 4 juli gjordes en opinionsundersökning där 67 procent tyckte att landets förluster i Afghanistan var ”oacceptabelt höga”. Det är fem procent mer än när samma fråga ställdes en månad tidigare.

Hittills har 66 kanadensiska soldater och en diplomat dödats i Afghanistan, varav en tredjedel av dem i år.

En annan opinionsundersökning, presenterad den 17 juli, kom fram till att bara 16 procent av de tillfrågade tyckte att Kanade ska fortsätta med sin närvaro i Afghanistan efter 2009, då det nuvarande uppdraget löper ut.

Ett annat problem är att det kommit rapporter som beskriver Natos uppdrag i Afghanistan som ineffektivt.

Premiärminister Stephen Harper anser att det enda sättet att hindra talibanerna att åter växer sig starka är ökad militär närvaro. Till kanadensisk press sade han att om länder som Kanada ”inte hanterar våra internationella ansvarstaganden seriöst, kommer dessa problem tillbaka för att förfölja oss.”

Stephen Harper behöver nu övertyga befolkningen om att uppdraget i Afghanistan är viktigt. Enligt en försvarsrapport är kanadensarna inte tillräckligt informerade om Kanades uppdrag i Afghanistan.

Skulden för detta läggs både på den federala regeringen och på landets medier, som ska ha misslyckats med att rapportera om de fredliga uppbyggande och humanitära aktiviteterna

Kanadas strategi i Afghanistan bygger på diplomati, försvar och utveckling, något som inte framkommit tillräckligt i de många pressmeddelanden som regeringen skickat ut om uppdraget. Dessa har i ställer handlat om nyanställningar, officiella besök och hälsningar.

Professor Desmond Morton, krigshistoriker vid McGilluniversitetet i Montreal anser att medierna misslyckat med att rapportera de militära framgångarna.

– Om media inte rapporterar några segrar då ser det ut som en serie förluster.

Kabulbaserade Afghanistan research and evaluation unit har uppgifter i sin databas om 45 000 projekt för återuppbyggnad av landet. De innefattar bland annat trädplantering, vattenanvändning, arkeologiskt bevarande, boskapsuppfödning, byggande av brunnar, vägar samt flyktinghjälp.

Ett problem för den kanadensiska regeringen är svårigheten att presentera mätbara framgångar i återuppbyggnadsarbetet.

Exempelvis presenterade Center for strategical and international studies i Washington DC  en rapport i februari som lyfte fram fem nyckelfaktorer för återuppbyggnadsarbetet som visade nedslående resultat: Afghaner är mindre säkra nu är 2005; samtidigt som centralregeringens kapacitet har ökat, har dess legitimitet minskat; stora brister i det offentliga rättssystemet; trots viss ekonomisk tillväxt är arbetslösheten mycket utbredd; utvecklingsprogram för social service och infrastruktur har inte fått någon större betydelse på grund av det försämrade säkerhetsläget.

I en annan rapport från samma organisation påpekas problemen med att rapportera heltäckande från den mycket komplexa situation som råder i Afghanistan. Den består bland annat av skadorna efter 25 års talibanstyre, vilka är svåra att läka så länge talibangerillan fortfarande finns som ett aktivt hot. Den problematiska situationen med grannlandet Pakistan, och det faktum att det är en långsam process att återuppbygga ett land, är andra faktorer som påverkar den negativa bilden av utvecklingen i landet.

Att kanadensarna är ett fredsälskande folk bidrar också. 69 procent säger i en undersökning att ”fredsbevarande” är ett utmärkande karaktäristika för Kanada. John Urquart, vd för Council of Canadians, skriver i en artikel att de flesta kanadensare anser att Kanada är på fel uppdrag i Afghanistan.

– Kanada ska inte vara i krig, vi ska upprätthålla freden. Det vore mer i linje med den allmänna kanadensiska opinionen.

Många av dem som är aktiva i återuppbyggnadsarbetet ser emellertid Kanadas närvaro som ett ”ädelt uppdrag”. Framför allt för att Kanadas trupper finns i de södra landsdelarna där talibanerna ännu är mycket aktiva.

Ann Livingston vid Pearson Peacekeeping centre i Ottawa anser att Kanada har ett ansvar att stanna i landet för att skydda de 20-25 procent av afghanerna som inte lever i säkerhet.

– Kanada… åtog sig ett uppdrag och gav ett löfte och dess ord är känt runt hela världen för att vara något man kan lita och tro på.

Översättning och bearbetning av originalartikel på engelska.