Kanadas studielånesystem för komplexa enligt rapport
En rapport från det kanadensiska Centre for Policy Alternatives säger att studielånesystemen i Kanada är alltför komplexa och saknar insyn. (William Thomas Cain/Getty Images)


Studielånesystemen över hela Kanada är så komplexa, och skiljer sig från provins till provins, att det inte finns någon garanterad rättvis tilldelning av lån för studenter, sammanfattas i en rapport från den kanadensiska Centre for Policy Alternatives.

I de flesta provinserna ger den federala regeringen 60 procent av studiemedlen genom Kanadas studielåneprogram (CLSP), medan resterande 40 procent täcks av provinsen. Rapporten tittade på hur olika provinser och territorier har inrättat sina studiemedelssystem.

"Det lappverk, lappsystem av sammanflätade och separata studiemedelsprogram över hela landet gör inte mycket för att garantera rättvisa för studenter, oberoende av läge och inkomstnivå, och är dessutom komplexa till den grad att de är meningslösa", skriver rapportens författare Jordan MacLaren.

Inte nog med det, skriver MacLaren, så saknar de komplexa stödprogrammen insyn och "ligger därmed inte i öppen dager för offentlig granskning och diskussion".

MacLaren använde "beslutsträd" för att fastställa det ekonomiska stödet som ges till en elev på en fyraårig grundutbildning i varje provins och territorium, och rankade komplexiteten i systemet beroende på antal steg och möjliga utfall.

Ontario visade sig ha det i särklass mest komplexa systemet med ett antal program som en student kan kvalificera sig för, med olika kombinationer av programmen som minskar eller höjer berättigandet till stöd.

Alberta kom på en avlägsen andraplats i fråga om komplexitet, följt av Quebec.

I jämförelse upptäcktes det att territorier erbjöd de enklaste systemen. Nunavut och de nordvästra territorierna deltar inte i CLSP, vilket minskar komplexiteten i deras system.

I rapporten konstateras att komplexitetsrankning inte speglar rättvisa eller effektivitet av systemen utan frågar vem som marginaliserats av genomförandet av dessa komplicerade system, och om fördelarna är värda komplexitet och dubblering i administrativa kostnader.

"I många fall finns det stora summor av offentliga medel som spenderas på ett alltmer individualiserat system för finansiering av högre utbildning. Men som helhet gör detta nuvarande system för lite för att garantera tillgänglighet och öppenhet", sade MacLaren.

 

Översatt från engelska