Kanada överväger mildare policy för GMO-import
En arbetare samlar in ris som ska märkas och testas söder om Manilla i Filippinerna. (Foto: Jes Aznar/AFP/Getty Images)


Ett kanadensiskt regeringsförslag som vill tillåta kontaminering med små mängder genmodifierade livsmedel från andra länder väcker oro bland aktivistgrupper.

Den föreslagna policyn med ”low level presence” (LLP: låg-nivå-förekomst) handlar om den oavsiktliga förekomsten av icke godkänt genmodifierat (GM) material i importerade livsmedel.

–Vi anser att det är ett väldigt stort bekymmer sett ur hälsoperspektiv. Det går inte att rättfärdiga den här policyn sett ur aspekten hälsa för allmänheten, säger Lucy Sharrat, koordinator för Ottawa-baserade Canadian Biotechnology Action Network (CBAN).

–Regeringen är mycket klar över att det här är handelspolitik och vår ståndpunkt är att det är uppenbart att det är handelspolitik som offrar livsmedelssäkerheten, säger hon.

Förslaget har sitt ursprung i en oro inom industrin över att de oundvikliga spårhalterna av GM i importerade livsmedel som har godkänts i ett land men inte i importlandet, skulle kunna störa internationell handel.

Graham Brookes Consulting, med bas i Storbritannien, informerade om att EU 2006 importerade ris från USA i vilket det fanns spår av ännu icke godkänt GM-material, och att det därpå följande stoppet av importen kostade EU:s rissektor runt 175 miljoner dollar under de följande åren.

En annan händelse som rörde EU-import av amerikansk majs som innehöll spår av icke godkänt GM-material uppskattas ha kostat EU:s boskapsnäring runt 2,5 miljarder, enligt forskningen vid Wageningen University and Research Center i Haag.

Om förslaget antas kan Kanada bli första land som inrättar ett system för att tillåta kontaminering med icke godkända GM-livsmedel.

”Man har insett behovet på det internationella planet att uppmärksamma låg-nivå-förekomst, och Kanada visar på ledarskap genom att se över sin politik för att kunna klara den inhemska förekomsten av LLP” förklarar Patrick Girard, talesperson för Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) i ett e-mail.

“Det här ingår i en bred strategi för att upprätthålla livsmedelssäkerheten, förebygga handelshinder och garantera en öppen och förutsägbar handel.”

-Många av våra handelspartners inser frågans betydelse och vi arbetar med dem för att utveckla globala lösningar, säger Girard.

Men beträffande motståndarna – även om Kanada förväntar sig att resten av världen accepterar dess export av livsmedel med LLP, så rättfärdigar det inte att det finns något material i importerad mat som ännu inte godkänts av landets hälso- och säkerhetsorgan.

”Det vore samvetslöst om vår regering med flit skulle tillåta införsel av icke godkända livsmedel till Kanada så att vi skulle kunna försöka pracka på vår GM-kontaminering på resten av världen,” sade Tanmayo Krupanszky från Canadian Organic Growers Toronto i ett uttalande.

Sharrat från CBAN säger att förslaget grundar sig på en förhoppning om att andra länder ska följa efter, men det finns inga garantier för att andra länder ska införa en liknande LPP-policy.

-Vi tycker att till och med att handelsmotivet för den här policyn är ytterst svag, säger hon.

Girard säger att just det att definitionen för LLP – låg-nivåförekomst av GM-material som har godkänts i minst ett land efter ett riskbedömningsförfarande som kanadensiska reglerare ser som tillförlitliga – är ett mycket viktigt skydd för kanadensarna.

Förslaget innehåller också tre möjliga sätt att ytterligare upprätthålla livsmedels-, foder- och miljösäkerhet.

-Den första metoden innebär att mängden GMO (genmanipulerade organismer) måste vara så låga att test- och provtagningstekniker inte med säkerhet kan avgöra om det faktiskt finns GMO i sändningen, säger Girard.

-De två andra metoderna går ut på att kanadensiska reglerare ska göra riskbedömningar beträffande hälsa och säkerhet, det vill säga toxicitet och allergenitet. Om man hittar ett hälso- eller säkerhetsproblem så gäller inte LLP-policyn och sändningen skulle få skickas tillbaka.

Förslaget är preliminärt och utgör en ”preliminär översikt av möjliga vägar”.

Översatt från engelska