Kanada: Konversationspoliser på universitet
"Diskussionsledare för studenter" patrullerar i matsalar och allmänna utrymmen på universitet i Kanada. De har i uppgift att spåra upp och avbryta "olämpliga samtal" bland studenterna.(ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK)


Ett kanadensiskt universitet har skapat en stor debatt efter att de börjat övervaka studenternas konversationer. Det innebär att speciellt anställda ”diskussionsledare för studenter” kan gå in och avbryta eleverna om de samtalar om ämnen som anses vara olämpliga.

Bloggare och nyhetstidningar har jämfört diskussionsledarna med tankepoliser.

I förra veckan introducerade Queensuniversitetet i Kingston det ”interna dialogprogrammet” i en ansats att göra universitetet mer representativt.

Sex diskussionsledare som bor på universitetsområdet kommer att övervaka konversationer i matsalar och allmänna utrymmen med speciell uppmärksamhet på prat om sociala frågor eller kontroversiella ämnen.

Diskussionsledarna är tränade i att avbryta samtal som innehåller rasistiskt eller sexistiskt språk, eller där homosexuella och handikappade skymfas. 

Trots att medierna förlöjligar programmet och kallar det för ett intrång i privatlivet med potential att tysta ned yttrandefriheten, försvarar universitetets personal initiativet. De menar att övervakningen ska motverka intolerans och vara en möjlighet till bildning.

En redaktör på Queens studenttidning säger att målen för det interna dialogprogrammet är värd en eloge, men metoderna kan vara förödande ifall diskussionsledarna inte spelar sina roller väl.

”Ifall de regelbudnet involverar sig i konversationer riskerar de att bli fientligt bemötta av studenter som inte vill ha någon inblandning i vad de anser vara privata sociala miljöer. Dialogen kommer sannolikt inte att vara produktiv eller effektiv om studenterna känner att de motas in i ett hörn och börjar försvara sig,” står det i tidningen.

Redaktionen uppmanar universitetet att vara försiktiga så att programmet inte blir ”ytterligare ett stolligt svar på sociala orättvisor”.

De interna dialogprogrammen finns redan på universitet i USA, men där brukar de ta formen av klassrumsbaserade program som fokuserar på dialoger mellan inskrivna elever.

Översatt från engelska:

http://en.epochtimes.com/n2/world/queens-university-intergroup-dialogue-program-7533.html